Rozhovor s prezidentem ECLA

V časopisu European GC byl publikován článek "Na křižovatce", který přináší exkluzivní rozhovor  s novým prezidentem ECLA, Dr. Kriependorfem. Více zde. (vit text níže)

 

Rozhovor se především zaměřil na  nedávné rozhodnutí ESD, kterým bylo s konečnou platností  v kauze AKZO potvrzeno, že komunikace interních právníků s vedením firmy nepodléhá režimu "legal privilage", jako je tomu v případě komunikace advokátů. Toto rozhodnutí ECLA samozřejmě vnímá jako velké zklamání a to zejména s oholedem na jeho zcela nedostatečné odůvodnění. Toto navíc zcela mylně stojí na předpokladu, že uzavřením zaměstnaneckého poměru firemní právník ztrácí nezávislost. Jako hlavní problém rozhodnutí ESD v kauze AKZO nevidí Dr. Kriependorf to, že komunikace mezi interním právníkem a vedením firmy nepodléhá režimu "legal privilage", ale skutečnost, že celá kauza s sebou přináší jakési zhoršené vnímání pozice interního právníka v obecné rovině, a co víc, předmětné rozhodnutí dokonce odebírá vedení firmy možnost svobodného rozhodnutí, zda využije interní právní poradenské služby či služby advokáta, zejména pro oblast hospodářské soutěže. Tento aspekt rozhodnutí zatím bohužel nebyl příiliš doceněn. ECLA tuto bitvu nevzdala, právě naopak udělá vše pro to, aby se přenesla do pole národní i komunitární legislativy.

K otázce nejbližších plánů prezidenta ECLA v nové pozici Dr. Kriependorf odpovídá, že ECLA i pod vedením jeho předchůzců i pod jeho vedením byla a zůstane velmi dynamickou organizací čítající 32.000 individuálních členů z více než 20 národních asociací. Není tedy třeba zásadně koncept fungování ECLA měnit."

Publikováno dne: 4. 3. 2011

Aktuality

Hromadné žaloby

V rámci sekce SPPŘS vznikla nová pracovní skupina.

Publikováno dne: 15. 4. 2019

Akce v roce 2019

co pro Vás připravujeme

Publikováno dne: 15. 4. 2019

Úhrada členského příspěvku

jak uhradit

Publikováno dne: 15. 4. 2019

Představujeme oceněné Podnikové právníky v roce 2019

Na slavnostním galavečeru pořádaném Unií podnikových právníků ČR ve čtvrtek 11. dubna 2019...

Publikováno dne: 15. 4. 2019

Nové fotografie

foto z akcí

Publikováno dne: 15. 4. 2019

Seminář Sekce procesního práva a alternativního řešení sporů

17. - 19. května 2019

Publikováno dne: 11. 3. 2019

Hledání

rozšířené hledání »