Cena Podnikový právník 2012

POZOR PRODLOUŽENO: návrhy kandidátů posílejte do 12.3.2012

Nominujte kandidáty

Lhůta pro posílání návrhů pro 1. ročník ocenění Podnikový právník vyhlášený Výkonným výborem 8.12.2011 byla prodloužena do 12.3.2012.

 

Návrhy kandidátů posílejte  pomocí formuláře, který naleznete na www.uppcr.cz/pp2012 nebo emailem na info@uppcr.cz.

Porota

O cenách rozhodne porota ve složení

 • předsedkyně poroty – Marie Brejchová
 • za PPK – Miroslav Uřičař
 • za energetickou sekci – Juraj Szabó
 • za pracovněprávní sekci – Jitka Hlaváčková
 • za sekci procesního práva a mediace – Denisa Bellinger
 • za Radu – Nora Šejdová, Marian Čura

 

Ocenění kandidáti budou vyhlášeni na slavnostním večeru, který se bude konat dne 5.4.2012 od 19 hod. v budově České spořitelny, a.s. v Rytířské ul. v Praze.

Kategorie

 Pro 1. ročník jsou vyhlášeny tyto kategorie

 • podniková právní kancelář
 • samostatný podnikový právník
 • závazkové právo
 • pracovní právo
 • procesní - řešení sporů
 • právo IT
 • podnikový právník který se zasloužil o UPP ČR
 • perspektiva 2012

Těšíme se na vaše nominace a na setkání při vyhlašování.


Statut ocenění podnikových právníků titulem " PODNIKOVÝ PRÁVNÍK 20XX" je k nahlédnutí zde.

Publikováno dne: 1. 3. 2012

Aktuality

Hromadné žaloby

V rámci sekce SPPŘS vznikla nová pracovní skupina.

Publikováno dne: 20. 5. 2019

Akce v roce 2019

co pro Vás připravujeme

Publikováno dne: 20. 5. 2019

Úhrada členského příspěvku

jak uhradit

Publikováno dne: 20. 5. 2019

Nové fotografie

foto z akcí

Publikováno dne: 20. 5. 2019

Nabývání nemovitostí - právní a daňové aspekty

28. května 2019

Publikováno dne: 29. 4. 2019

Hledání

rozšířené hledání »