Akce, které připravujeme

výhled do konce roku

Připravujeme tyto vzdělávací akce:

 

22. 8.2013  Spory a vymahatelnost práv dle  NOZ

 

12. 9. 2013 Nemovitostní právo podle nového občanského  zákoníku

 

19. 9. 2013 Závazky z deliktů (náhrada škody) podle NOZ

 

Září 2013  Vymáhání závazků po 1.1 2014

 

Říjen 2013  Smlouva o dílo podle NOZ

 

Listopad 2013 Rodinné a dědické právo v novém občanském 

 

6.12. 2013  Novinky v legislativě - tradiční předvánoční seminář s AK Allen a Overy

 

Prosinec 2013  Pracovněprávní aktuality + nový zákon o cizincích 

 

 

Tradiční konference v Brně:

 

17. 10. 2013 Právnický podzim v Brně – program se upřesňuje

 

Akce sekcí:

 

1. - 2. 10. 2013 výjezd energetické sekce -  Hospodářská soutěž v energetice, evropská nařízení v energetice + rozhodnutí ESD; NOZ – místo se upřesňuje

 

12.-13.10.2013-  výjezd sekce SPPAŘS – místo se upřesňuje

 

Publikováno dne: 5. 6. 2013

Aktuality

Hromadné žaloby

V rámci sekce SPPŘS vznikla nová pracovní skupina.

Publikováno dne: 15. 4. 2019

Akce v roce 2019

co pro Vás připravujeme

Publikováno dne: 15. 4. 2019

Úhrada členského příspěvku

jak uhradit

Publikováno dne: 15. 4. 2019

Představujeme oceněné Podnikové právníky v roce 2019

Na slavnostním galavečeru pořádaném Unií podnikových právníků ČR ve čtvrtek 11. dubna 2019...

Publikováno dne: 15. 4. 2019

Nové fotografie

foto z akcí

Publikováno dne: 15. 4. 2019

Seminář Sekce procesního práva a alternativního řešení sporů

17. - 19. května 2019

Publikováno dne: 11. 3. 2019

Hledání

rozšířené hledání »