XIV. sněm

16. 4. 2015

V souladu s čl. 7 bod 1. Stanov Unie podnikových právníků ČR o. s. svoláváme řádný XIV. sněm UPP ČR, který se bude konat 16. dubna 2015 v přednáškovém sále společnosti Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10.

 

Sněm navazuje na konferenci Podnikový právník 2015, po jejímž skončení začne prezence členů na sněm, jehož zahájení je předběžně stanoveno na 15:00 hod.

 

Program sněmu:

 

 1. Volba předsedy a orgánů Sněmu
 2. Zpráva Výkonného Výboru o činnosti a hospodaření Unie v letech 2013 - 2014
 3. Zpráva revizorů účtů
 4. Diskuse a rozhodnutí Sněmu o zprávách
 5. Návrh Výkonného Výboru plánu činnosti a rozpočtu pro období 2015 - 2016
 6. Návrhy členů Unie
 7. Diskuse a rozhodnutí Sněmu o návrzích
 8. Návrhy kandidátů na prezidenta Unie, návrhy na členy orgánů Unie, návrhy na revizory účtů
 9. Diskuse a rozhodnutí Sněmu o návrzích
 10. Návrh Výkonného Výboru na změnu stanov
 11. Diskuse a rozhodnutí Sněmu o návrhu
 12. Ukončení Sněmu (předpokládáme v 16:30 hod.)

 

Po skončení Sněmu proběhne na slavnostním večeru vyhlášení oceněných titulem Podnikový právník 2015.

Publikováno dne: 10. 4. 2015

Aktuality

Akce v roce 2018

co pro Vás připravujeme

Publikováno dne: 9. 11. 2018

Úhrada členského příspěvku

jak uhradit

Publikováno dne: 9. 11. 2018

Zasedání Pracovněprávní sekce

6. prosince 2018

Publikováno dne: 9. 11. 2018

Konference GDPR plus 180 dní

20. listopadu 2018

Publikováno dne: 6. 11. 2018

Elektronické právní jednání

seminář je již obsazen

Publikováno dne: 23. 10. 2018

Nové fotografie

foto z akcí

Publikováno dne: 22. 10. 2018

Hledání

rozšířené hledání »