Plán akcí na rok 2017

co pro Vás připravujeme

Plánované akce:

 

 • 7. září - dopolední seminář na téma Smlouva o dílo - praktické zkušenosti, aktuální otázky a související judikatura 
 • 14. září - dopolední seminář na téma Kybernetická bezpečnost a kybernetická kriminalita (více informací o semináři naleznete v aktualitách)

 

 • 5. nebo 19. října - Právnícký podzim v Brně
 •  9. října - workshop GDPR
 • 10. - 11. října - Podzimní seminář právníků energetických společností

 

 • 8. listopadu - workshop Registr smluv
 • 10. - 11. listopadu - Výjezd pracovněprávní sekce

 

                             

 

Akce dalších subjektů:

 

 • 7. září 2017 - kulatý stůl Volební právo, stálá konference českého práva 2017/Pražský právnický podzim
 • 14. - 15. září - konference Lidé, zdravotnictví a právo 2017, pořádá Všeobecně zdravotní pojišťovna České republiky a Masarykova univerzita v Brně
 • 20. - 22. září 2017 - XII. evropský regionální kongres Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v Praze
 • 21. září 2017 - konference Aktuální právní problémy školství, stálá konference českého práva 2017/Pražský právnický podzim
 • 27. září 2017 - kulatý stůl Etika právnického stavu, stálá konference českého práva 2017/Pražský právnický podzim

 

 • 3. října 2017 -  konference Aktuální právní problémy exekucí, stálá konference českého práva 2017/Pražský právnický podzim
 • 13. října 2017 - Setkání právniček
 • 26. října 2017 - sympozium Aktuální právní otázky insolvenčního práv, stálá konference českého práva 2017/Pražský právnický podzim

 

 • 2. listopadu 2017 - konference Aktuální otázky veřejné správy, stálá konference českého práva 2017/Pražský právnický podzim
 • 2. listopadu 2017 - Právnický salon IV. Právo a rovnost, stálá konference českého práva 2017/Pražský právnický podzim
 • 3. listopadu 2017 - konference Aktuální otázky rozhodčího, stálá konference českého práva 2017/Pražský právnický podzim
 • 10. listopadu 2017 -  konference Aktuální otázky civilního řízení, stálá konference českého práva 2017/Pražský právnický podzim
 • 15. listopadu 2017 - kulatý stůl Právo a hlava státu, stálá konference českého práva 2017/Pražský právnický podzim
 • 24. listopadu 2017 - konference Aktuální otázky trestního řízení, stálá konference českého práva 2017/Pražský právnický podzim

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno dne: 4. 8. 2017

Aktuality

Plán akcí na rok 2017

co pro Vás připravujeme

Publikováno dne: 4. 8. 2017

Úhrada členského příspěvku

jak uhradit

Publikováno dne: 4. 8. 2017

Kybernetická bezpečnost a kybernetická kriminalita

14. září 2017

Publikováno dne: 4. 8. 2017

Nové fotografie

Fotografie ze semináře Registr smluv a katastr nemovitostí, Aktuální otázky aplikace OZ a ZOK a...

Publikováno dne: 4. 8. 2017

Hledání

rozšířené hledání »