Otázky a odpovědi

 1. Co je to Unie podnikových právníků

  Odpověď: Unie podnikových právníků je dobrovolné sdružení podnikových právníků (in-house lawyers), které se snaží nahradit neexistující profesní komoru, která pro ostatní právnické profese je samozřejmostí (advokáti, notáři, soudci).

 2. Co získám členstvím v Unii podnikových právníků?

  Odpověď: Jako člen UPP ČR získám

  a) příležitost k setkání s kolegy
  b) možnost diskutovat své problémy s kolegy
  c) možnost účastnit se zajímavých školení zaměřených speciálně pro právníky

  Podrobněji viz zamyšlení člena Výboru UPP ČR Pavla Hellebranda Přínos členství v Unii podnikových právníků

 3. Jak se mohu stát členem Unie podnikových právníků?

  Odpověď: Vyplněním členské přihlášky a zaplacením členského příspěvku.

 4. Kolik činí členský příspěvek?

  Odpověď: Členský příspěvek činí ročně 300,- Kč pro individuálního člena a nejméně 10.000,- Kč ročně pro kolektivního člena. Blíže viz Stanovy UPP ČR.

 5. Kolik má v současnosti Unie podnikových právníků členů?

  Odpověď: K 15.5.2017 má Unie 356  individuálních a 47 kolektivních členů.

Aktuality

Elektronizace a veřejné zakázky

19. ledna 2018

Publikováno dne: 12. 12. 2017

Plán akcí na rok 2018

co pro Vás připravujeme

Publikováno dne: 3. 12. 2017

Úhrada členského příspěvku

jak uhradit

Publikováno dne: 3. 12. 2017

Nové fotografie

fotografie z akcí

Publikováno dne: 13. 11. 2017

Nové fotografie

fotografie z akcí

Publikováno dne: 10. 10. 2017

Hledání

rozšířené hledání »