Otázky a odpovědi

 1. Co je to Unie podnikových právníků

  Odpověď: Unie podnikových právníků je dobrovolné sdružení podnikových právníků (in-house lawyers), které se snaží nahradit neexistující profesní komoru, která pro ostatní právnické profese je samozřejmostí (advokáti, notáři, soudci).

 2. Co získám členstvím v Unii podnikových právníků?

  Odpověď: Jako člen UPP ČR získám

  a) příležitost k setkání s kolegy
  b) možnost diskutovat své problémy s kolegy
  c) možnost účastnit se zajímavých školení zaměřených speciálně pro právníky

  Podrobněji viz zamyšlení člena Výboru UPP ČR Pavla Hellebranda Přínos členství v Unii podnikových právníků

 3. Jak se mohu stát členem Unie podnikových právníků?

  Odpověď: Vyplněním členské přihlášky a zaplacením členského příspěvku.

 4. Kolik činí členský příspěvek?

  Odpověď: Členský příspěvek činí ročně 300,- Kč pro individuálního člena a nejméně 10.000,- Kč ročně pro kolektivního člena. Blíže viz Stanovy UPP ČR.

 5. Kolik má v současnosti Unie podnikových právníků členů?

  Odpověď: K 23.1.2018 má Unie 401  individuálních a 50 kolektivních členů.

Aktuality

Akce v roce 2018

co pro Vás připravujeme

Publikováno dne: 15. 2. 2018

Úhrada členského příspěvku

jak uhradit

Publikováno dne: 14. 2. 2018

Podnikový Právník 2018

hlasujte pro nejlepší podnikové právníky

Publikováno dne: 14. 2. 2018

Kybernetická bezpečnost

16. března 2018

Publikováno dne: 14. 2. 2018

Nové fotografie

fotografie z akcí

Publikováno dne: 6. 2. 2018

GDPR

23. února 2018

Publikováno dne: 6. 2. 2018

Setkání zástupců právnických profesí

nové fotografie

Publikováno dne: 5. 2. 2018

Informační Bulletin č. 1/2018

aktuální informace

Publikováno dne: 22. 1. 2018

Hledání

rozšířené hledání »