Nové občanské právo

(sekce "NOZOK")

Vedoucí sekce:

Mgr. Eva Kratochvílová (

 

Kontaktní osoba za Výkonný výbor:

JUDr. Václav Filip, Ph.D. ()

  

 

Poslání, cíle a činnost sekce:

Posláním sekce je zejména umožnit podnikovým právníkům členů UPP ČR sdílení a výměnu informací, názorů a zkušeností v oblasti občanského a obchodního práva, ať už se jedná o sdílení praktických zkušeností, participaci při řešení výkladových či jiných právních problémů či sdílení judikatury v oblasti civilního práva.

 

Akce

Dovolujeme si Vás, členy UPP ČR, pozvat na seminář na téma Aktuální otázky aplikace OZ a ZOK, který se bude konat v termínu 26. - 27. 7. 2017 v Park Hotel Praha Průhonice. 

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce nebo na  www.uppcr.cz.

 

Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://goo.gl/forms/lThvwVNBE9SCGULj2 nejpozději do 19. 7.

Proběhlé akce

27.-28.7.2016 - Průvodce vybranými otázkami Občanského zákoníku

20.7.2016 -  první setkání sekce Nové občasnké právo

Aktuality

Napsali o nás

O konferenci Podnikový právník 2017 a ocenění Podnikový právník 2017.  ...

Publikováno dne: 9. 6. 2017

Plán akcí na rok 2017

co pro Vás připravujeme

Publikováno dne: 9. 6. 2017

Aktuální otázky aplikace OZ a ZOK

26. - 27. červenec 2017

Publikováno dne: 9. 6. 2017

Hledání

rozšířené hledání »