Nové občanské právo

(sekce "NOZOK")

Vedoucí sekce:

JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D. (

 

Kontaktní osoba za Výkonný výbor:

JUDr. Jitka Hlaváčková ()
 

  

 

Poslání, cíle a činnost sekce:

Posláním sekce je zejména umožnit podnikovým právníkům členů UPP ČR sdílení a výměnu informací, názorů a zkušeností v oblasti občanského a obchodního práva, ať už se jedná o sdílení praktických zkušeností, participaci při řešení výkladových či jiných právních problémů či sdílení judikatury v oblasti civilního práva.

 

Akce

 

Proběhlé akce

26.-27.7.2017 - Aktuální otázky aplikace OZ a ZOK

27.-28.7.2016 - Průvodce vybranými otázkami Občanského zákoníku

20.7.2016 -  první setkání sekce Nové občasnké právo

Hledání

rozšířené hledání »