Sekce Compliance

Vedoucí sekce

  • JUDr. Vladimír Valenta ()

Kontaktní osoba za Výkonný Výbor

  • JUDr. Marie Brejchová, LL.M. ()

 

Poslání, cíle a činnost

 

Sekce byla vytvořena se záměrem umožnit výměnu informací, názorů, poznatků a zkušeností s řešením praktických témat a problémů souvisejících s uplatňováním specifických oblastí práva v organizacích, a to formami odpovídajícími aktuálním zájmům a potřebám členů UPP ČR, jako je organizování setkávání, diskusí, workshopů a seminářů.

Za dlouhodoběji zájmové oblasti práva jsou v současnosti považovány:

  • ochrana osobních údajů zejména podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod zkratkou GDPR, a právních předpisů navazujících na toto nařízení
  • trestní odpovědnost právnických osob podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim – téma známé pod zkratkou TOPO

Za krátkodobější aktuální zájmovou oblast práva je považováno:

  • uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv

 

Pracovní skupiny vytvářené k jednotlivým oblastem (tématům) mohou spolupracovat i s dalšími subjekty působícími mimo Unii podnikových právníků ČR, které se odborně profilují v dané oblasti, jako jsou Česká Compliance Asociace a Spolek pro ochranu osobních údajů.

V případě zájmu o zapojení do činnosti sekce se, prosím, obraťte na kontaktní osoby.

 

Akce

 

Proběhlé akce

29.5.2017 - GDPR pro pokročilé – právník a IT

28.3.2017 -  GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation

Aktuality

Akce v roce 2018

co pro Vás připravujeme

Publikováno dne: 15. 10. 2018

Úhrada členského příspěvku

jak uhradit

Publikováno dne: 15. 10. 2018

Co může přinést uzákonění hromadných žalob

13. listopadu 2018

Publikováno dne: 15. 10. 2018

Nové fotografie

foto z akcí

Publikováno dne: 8. 10. 2018

Právo a nové technologie

25. října 2018

Publikováno dne: 25. 9. 2018

Hledání

rozšířené hledání »