Sekce práva informačních technologií

("Sekce IT")

Kontaktní osoba

JUDr. Anna Dolejší  (

 

Kontaktní osoba za Výkonný Výbor

JUDr. Denisa Bellinger ( )

  

Poslání, cíle a činnost

Sekce vznikla zejména s úmyslem umožnit neformální setkávání a komunikaci mezi podnikovými právníky zabývajícími se v rámci své praxe právní problematikou související s užíváním informačních a komunikačních technologií. Cílem sekce je především výměna praktických zkušeností a pořádání vzdělávacích seminářů zaměřených na tuto moderní a dynamicky se rozvíjející oblast práva jak pro členy  sekce, tak i ostatní členy UPP ČR.

Za tímto účelem jsme navázali aktivní spolupráci s advokátními kancelářemi i s akademickým prostředím na vysokých školách. Rovněž mezi náplň činnosti patří sdílení aktuální české a evropské judikatury se vztahem k IT právu a sledování připravovaných změn v právních předpisech, které IT business upravují a regulují. V budoucnu by se chtěla  sekce aktivně zapojit do diskuze nad legislativními návrhy v této právní oblasti.  

Sekce komunikuje především formou elektronické pošty. Abychom se však neomezovali jen na odosobněnou elektronickou komunikaci, organizujeme na pravidelné bázi neformální setkání členů sekce, jak k organizačním otázkám jejího fungování, tak především za účelem debaty k jednotlivým problémům, které právní úprava a poskytování nebo naopak využívání informačních technologií přináší. Rádi bychom, aby alespoň jednou ročně toto setkání mělo podobu výjezdního semináře s odbornými příspěvky členů sekce, případně pozvaných hostů.

Mezi členy rádi uvítáme každého podnikového právníka, který se o oblast práva informačních technologií aktivně zajímá nebo se této oblasti chce hlouběji věnovat. Nemusí však nezbytně být právníkem v IT společnosti. V našich řadách jsou i právníci bankovních nebo mediálních domů. Rádi přivítáme každého člena UPP se zájmem o oblast práva IT.

V případě, že jste členy UPP ČR a máte zájem stát se členem Sekce práva informačních technologií, zašlete prosím email na některou z výše uvedených kontaktních osob. Pokud členy nejste a přesto se chcete dozvědět více, neváhejte nás také kontaktovat.

 

 

Akce

Dovolujeme si pozvat Vás, členy UPP ČR, na dvoudenní seminář na téma Aktuální otázky IT práva, který pořádá Sekce práva informačních technologií UPP ČR ve dnech 29. – 30. 3. 2019 ve Vinařském penzionu ANDRÉ ve Velkých Pavlovicích.

 

Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu:  https://goo.gl/forms/xTIJwykLwAFR3E492  nejpozději do 20. 3.

Proběhlé akce

 

 

7. - 8. 4. 2017 - seminář Ochrana osobních údajů v novém a další aktuální otázky IT práva

31. 3. 2016 – seminář Data a právo

Seminář se konal ve spolupráci s advokátní kanceláří Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář. Obsahem jednotlivých příspěvků byla data jako majetková hodnota a předmět právních vztahů, právní úprava ochrany dat a pořizování databází. Samostatný blok se věnoval aktuálním otázkám, kterými jsou zneplatnění Safe Harbor a tvorba nového Privacy Shield mezi EU a USA, příprava nového Nařízení EU regulujícího biometrické systémy nebo právní aspekty využívání dat získaných prostřednictvím sociálních sítí.

16. 7. 2015 – seminář Software ve firemním prostředí

Seminář byl uspořádán ve spolupráci se společností Ernst & Young, s.r.o. a advokátní kanceláří Weinhold Legal, v.o.s advokátní kancelář. Mezi hlavní diskutovaná témata patřily technické prostředky k detekci nelegálního software a právní regulace jejich využití. Další část semináře se zaměřila na software jako autorské dílo, licence k software, právní aspekty vytváření a využívání software ve firmách a softwarové pirátství a prostředky, které nabízí současné právo k ochraně proti němu.

17. 3. 2015 – seminář Právo IT – několik aktuálních poznámek

Seminář proběhl ve spolupráci s advokátní kanceláří Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář. Zaměřil se na současné trendy v IT právu, jakými jsou fenomén Big Data, cloud computing či kybernetickou bezpečnost. Další části přednášek se zabývaly novou úpravou licenční smlouvy dle NOZ, ochranou osobních údajů ve světle nového Nařízení EU a právní úpravou elektronické identifikace a podepisování (mj. datové schránky, biometrický podpis, důvěryhodné datové úložiště).

20. 11. 2013 – seminář Smluvní ujednání v oblasti IT a úvodní setkání  Sekce práva informačních technologií Unie podnikových právníků ČR

Seminář se konal ve spolupráci s advokátními kancelářemi Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář a PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář. Obsahem přednášek byly všeobecné obchodní podmínky při elektronickém obchodování a vybraná ustanovení obchodních podmínek v IT smlouvách (např. systémová integrace, odpovědnost subdodavatelů a zpětný handover po ukončení spolupráce s dodavatelem).

Po skončení semináře proběhlo informační setkání, na kterém došlo k informování o založení Sekce práva informačních technologií a představení jejích cílů a poslání.

Aktuality

Akce v roce 2019

co pro Vás připravujeme

Publikováno dne: 16. 3. 2019

Úhrada členského příspěvku

jak uhradit

Publikováno dne: 16. 3. 2019

Konference Podnikový právník 2019

11. dubna 2019

Publikováno dne: 16. 3. 2019

XVI. řádný sněm

11. dubna 2019

Publikováno dne: 16. 3. 2019

Podnikový právník 2019

11. dubna 2019

Publikováno dne: 16. 3. 2019

Nové fotografie

foto z akcí

Publikováno dne: 16. 3. 2019

Seminář Sekce procesního práva a alternativního řešení sporů

17. - 19. května 2019

Publikováno dne: 11. 3. 2019

Právní prostor 2019

16. - 17. dubna 2019

Publikováno dne: 11. 3. 2019

Konference Legal Disruption 2019

9. - 10. dubna 2019 ve Stuttgartu

Publikováno dne: 11. 3. 2019

Školení NEN pro dodavatele i zadavatele

9. dubna 2019

Publikováno dne: 11. 3. 2019

Aktuální otázky IT práva

29. – 30. března 2019

Publikováno dne: 19. 2. 2019

ECLA Newsletter

aktuální informace

Publikováno dne: 25. 1. 2019

Hledání

rozšířené hledání »