Sekce práva informačních technologií

("Sekce IT")

Kontaktní osoba

JUDr. Anna Dolejší  (

 

Kontaktní osoba za Výkonný Výbor

JUDr. Denisa Bellinger ( )

  

Poslání, cíle a činnost

Sekce vznikla zejména s úmyslem umožnit neformální setkávání a komunikaci mezi podnikovými právníky zabývajícími se v rámci své praxe právní problematikou související s užíváním informačních a komunikačních technologií. Cílem sekce je především výměna praktických zkušeností a pořádání vzdělávacích seminářů zaměřených na tuto moderní a dynamicky se rozvíjející oblast práva jak pro členy  sekce, tak i ostatní členy UPP ČR.

Za tímto účelem jsme navázali aktivní spolupráci s advokátními kancelářemi i s akademickým prostředím na vysokých školách. Rovněž mezi náplň činnosti patří sdílení aktuální české a evropské judikatury se vztahem k IT právu a sledování připravovaných změn v právních předpisech, které IT business upravují a regulují. V budoucnu by se chtěla  sekce aktivně zapojit do diskuze nad legislativními návrhy v této právní oblasti.  

Sekce komunikuje především formou elektronické pošty. Abychom se však neomezovali jen na odosobněnou elektronickou komunikaci, organizujeme na pravidelné bázi neformální setkání členů sekce, jak k organizačním otázkám jejího fungování, tak především za účelem debaty k jednotlivým problémům, které právní úprava a poskytování nebo naopak využívání informačních technologií přináší. Rádi bychom, aby alespoň jednou ročně toto setkání mělo podobu výjezdního semináře s odbornými příspěvky členů sekce, případně pozvaných hostů.

Mezi členy rádi uvítáme každého podnikového právníka, který se o oblast práva informačních technologií aktivně zajímá nebo se této oblasti chce hlouběji věnovat. Nemusí však nezbytně být právníkem v IT společnosti. V našich řadách jsou i právníci bankovních nebo mediálních domů. Rádi přivítáme každého člena UPP se zájmem o oblast práva IT.

V případě, že jste členy UPP ČR a máte zájem stát se členem Sekce práva informačních technologií, zašlete prosím email na některou z výše uvedených kontaktních osob. Pokud členy nejste a přesto se chcete dozvědět více, neváhejte nás také kontaktovat.

 

 

Akce

 

Proběhlé akce

 

 

7. - 8. 4. 2017 - seminář Ochrana osobních údajů v novém a další aktuální otázky IT práva

31. 3. 2016 – seminář Data a právo

Seminář se konal ve spolupráci s advokátní kanceláří Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář. Obsahem jednotlivých příspěvků byla data jako majetková hodnota a předmět právních vztahů, právní úprava ochrany dat a pořizování databází. Samostatný blok se věnoval aktuálním otázkám, kterými jsou zneplatnění Safe Harbor a tvorba nového Privacy Shield mezi EU a USA, příprava nového Nařízení EU regulujícího biometrické systémy nebo právní aspekty využívání dat získaných prostřednictvím sociálních sítí.

16. 7. 2015 – seminář Software ve firemním prostředí

Seminář byl uspořádán ve spolupráci se společností Ernst & Young, s.r.o. a advokátní kanceláří Weinhold Legal, v.o.s advokátní kancelář. Mezi hlavní diskutovaná témata patřily technické prostředky k detekci nelegálního software a právní regulace jejich využití. Další část semináře se zaměřila na software jako autorské dílo, licence k software, právní aspekty vytváření a využívání software ve firmách a softwarové pirátství a prostředky, které nabízí současné právo k ochraně proti němu.

17. 3. 2015 – seminář Právo IT – několik aktuálních poznámek

Seminář proběhl ve spolupráci s advokátní kanceláří Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář. Zaměřil se na současné trendy v IT právu, jakými jsou fenomén Big Data, cloud computing či kybernetickou bezpečnost. Další části přednášek se zabývaly novou úpravou licenční smlouvy dle NOZ, ochranou osobních údajů ve světle nového Nařízení EU a právní úpravou elektronické identifikace a podepisování (mj. datové schránky, biometrický podpis, důvěryhodné datové úložiště).

20. 11. 2013 – seminář Smluvní ujednání v oblasti IT a úvodní setkání  Sekce práva informačních technologií Unie podnikových právníků ČR

Seminář se konal ve spolupráci s advokátními kancelářemi Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář a PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář. Obsahem přednášek byly všeobecné obchodní podmínky při elektronickém obchodování a vybraná ustanovení obchodních podmínek v IT smlouvách (např. systémová integrace, odpovědnost subdodavatelů a zpětný handover po ukončení spolupráce s dodavatelem).

Po skončení semináře proběhlo informační setkání, na kterém došlo k informování o založení Sekce práva informačních technologií a představení jejích cílů a poslání.

Aktuality

Akce v roce 2018

co pro Vás připravujeme

Publikováno dne: 9. 11. 2018

Úhrada členského příspěvku

jak uhradit

Publikováno dne: 9. 11. 2018

Zasedání Pracovněprávní sekce

6. prosince 2018

Publikováno dne: 9. 11. 2018

Konference GDPR plus 180 dní

20. listopadu 2018

Publikováno dne: 6. 11. 2018

Elektronické právní jednání

seminář je již obsazen

Publikováno dne: 23. 10. 2018

Nové fotografie

foto z akcí

Publikováno dne: 22. 10. 2018

Hledání

rozšířené hledání »