Sekce Procesního práva a alternativního řešení sporů

("sekce SPPAŘS")

Vedoucí sekce

JUDr. Miroslav Mrázek, Ph.D. ()

 

Kontaktní osoba za  Výkonný Výbor

JUDr. Alois Dvořák ()

 

 

Poslání, cíle a činnost  

Sekce se zaměřuje na výměnu zkušeností členů v soudním, rozhodčím a správním řízení. K účasti na diskusích a seminářích zve přední odborníky z teorie a zejména praxe procesního práva (soudce, učitele právnických fakult, rozhodce, mediátory, pracovníky ministerstev spravedlnosti, vnitra, pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, kontrolních úřadů státu).    

Akce

 

 

 

Proběhlé akce

10.11.2016 - Civilní spory s mezinárodním prvkem

15. - 17.4.2016 - Víkendový seminář Sekce procesního práva a alternativního řešení sporů 

10.9.2015 - Na jaké obtíže mohou pornikový právníci narazit v civilním řízení po právním převratu

27.1.20115 - Porušení smlouvy a jeho následky

10.9.2014 - Transakčně-nemovitostní seminář

13.3.2014 - Změny v civilním řízení po právním převratu

11. - 13.10.2013 - Aktuální otázky mediace, zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, a zpráva z praxe, Hotel Salva Guarda, Litoměřice

15.6.2011 - společně se sekcí Podniková právní kancelář seminář  Kocourově u Lovosic  na téma záklaní principy rozhodčího řízení a kam kráčí mediace v ČR

 

Aktuality

Akce v roce 2018

co pro Vás připravujeme

Publikováno dne: 15. 2. 2018

Úhrada členského příspěvku

jak uhradit

Publikováno dne: 14. 2. 2018

Podnikový Právník 2018

hlasujte pro nejlepší podnikové právníky

Publikováno dne: 14. 2. 2018

Kybernetická bezpečnost

16. března 2018

Publikováno dne: 14. 2. 2018

Nové fotografie

fotografie z akcí

Publikováno dne: 6. 2. 2018

GDPR

23. února 2018

Publikováno dne: 6. 2. 2018

Setkání zástupců právnických profesí

nové fotografie

Publikováno dne: 5. 2. 2018

Informační Bulletin č. 1/2018

aktuální informace

Publikováno dne: 22. 1. 2018

Hledání

rozšířené hledání »