Užitečné odkazy

Stáhněte si tyto dokumenty obsahující užitečné informace a odkazy na další zdroje...

Informace o zdrojích právních informací, dostupných prostřednictvím Internetu

Základní informace o podnikatelích – právnických i fyzických osobách (bezplatné služby)

 

Podrobnější informace o podnikatelích ( vč.placené služby-zpracování informací na míru)

 

Informace o právních předpisech, ( sbírky zákonů ke stažení )

 

Právní portály a jiné zdroje smluv a právních informací

 • http://portal.justice.cz - stránky Ministerstva spravedlnosti. Vyhledat: obchodní rejstřík, vyhledávání podle firem, databáze vzorů podání obchodnímu a jiným rejstříkům
 • http://www.pravnik.cz - občanské, pracovní, rodinné, správní, obchodní, Evropské právo, smluvní vzory, judikatura, komentáře, právní poradna atd.
 • http://www.e-law.cz - novinky ve Sbírce zákonů, právní poradna, právní stanoviska
 • http://ilaw.cas.cz - stránky Ústavu státu a práva
 • http://www.aspi.cz - stránky firmy ASPI, a.s. obsahuje omezený přístup do Sbírky zákonů, rozhodnutí ústavního soudu, věstníky právních předpisů krajů apod.
 • http://server.juristic.cz - adresáře, informace o právní literatuře a odborných časopisech, legislativa, občanské, pracovní, správní a související, trestní, ústavní, mezinárodní právo
 • http://sagit.cz/pages/sbirka.asp - sbírka zákonů a mezinárodních smluv, anotace, finanční zpravodaj
 • http://epravo.cz - právo a IT, daně a finance, právo a bydlení, legislativa, judikatura, integrace do EU, články z různých právních oblastí
 • http://www.ipravnik.cz - legislativa, články, rozhodnutí, vzory právních dokumentů)
 • http://www.legis.cz - podnikový právník, finanční úřad, exekutor, pracovní, obchodní, občanské právo, daně, formuláře, vzory smluv
 • http://salvia2.gurkol.net - informační server určený hlavně pro advokátní kanceláře, obsahuje katalog právních odvětví, judikaturu, fulltextové hledání v rozhodnutích, aktuální znění právních předpisů
 • www.itpravo.cz - server o internetovém a počítačovém právu

 

Seznam soudů a některých institucí

 • www.justice.cz - seznam soudů a státních zastupitelství včetně Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Vrchních soudů
 • www.soudci.cz - nové stránky soudcovské unie ČR
 • http://www.nsoud.cz - stránky Nejvyššího soudu : obsahuje rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu, tiskové zprávy, knihovnu NS
 • http://www.concourt.cz - stránky Ústavního soudu, obsahuje rozhodnutí soudu, instrukce pro podání stížností, základní právní dokumenty
 • http://portal.gov.cz - portál veřejné správy s odkazy na stránky parlamentu, vlády, prezidenta a ministerstva. Obsahuje návody na řešení životních situací ( bydlení, rodina, vzdělání, zaměstnání apod.) lze vyhledávat právní předpisy, obsahuje vzory podání správním orgánům.
 • http://www.psp.cz - stránky poslanecké sněmovny parlamentu ČR, obsahuje fulltextové vyhledávání právních dokumentů, důvodových zpráv, projednávaných předpisů
 • http://www.senat.cz - stránky senátu parlamentu ČR, lze fulltextově vyhledávat právní dokumenty od r. 1996, obsahuje informace o vztahu senátu a EU.
 • www.vlada.cz - stránky vlády
 • www.mpsv.cr - stránky ministerstva práce a sociálních věcí
 • www.mvcr.cz - stránky ministerstva vnitra. Obsahuje adresář okresních úřadů, informace o vyřizování občanských a řidičských průkazů a pasů, hlášení pobytu, legislativu v oblasti MV
 • www.env.cz - stránky ministerstva životního prostředí
 • www.mfcr.cz - stránky ministerstva financí. Lze najít formuláře pro přiznání daní, Pokyny MF, informace k finančním povinnostem, stanoviska MF k ustanovením zákonů a legislativu v oblasti financí , vstup do ARES ( viz výše)
 • www.ochrance.cz - stránky veřejného ochránce práv (ombudsmana)
 • www.pfcr.cz - pozemkový fond
 • www.cs.mfcr.cz/cmsgrc/ - stránky Celní správy ČR
 • http://www.upv.cz - stránky Úřadu průmyslového vlastnictví. Obsahuje databázi patentů a užitných vzorů, průmyslových vzorů, národních ochranných známek, mezinárodních ochranných známek platných v ČR, všeobecně známých ochranných známek platných v ČR apod.
 • http://www.czso.cz - stránky Českého statistického úřadu. Kromě registru ekonomických subjektů obsahuje zejména statistické informace z oblasti práce a sociálních věcí, obyvatelstva, makroekonomiky + HDP, zahraničního obchodu, průmyslu a stavebnictví a dále analýzy, komentáře a statistické ročenky apod.
 • http://www.cnb.cz - stránky České národní banky. Obsahuje platné kurzy, legislativu v oblasti bankovnictví a předpisy v oblasti platebního styku, zprávy o inflaci, informace o mezinárodním platebním styku, účty a kody bank a IBAN apod.
 • http://www.cuzk.cz - stránky Českého katastrálního úřadu. Umožňují kromě jiného bezplatné nahlížení do katastru nemovitostí v ČR a vyhledávání informací z KN o parcelách,budovách a bytových jednotkách i o stavu probíhajících řízení o vkladech a záznamech prováděných KN.
 • http://www.mesec.cz - stránky umožňují vyhledávání právních předpisů dle oborů (daně, půjčky, kolektivní financování apod.)

 

Přehled důležitých komor v ČR

 • http://www.nkcr.cz - stránky Notářské komory ČR. Obsahuje seznam notářů a notářských komor řazené podle různých vyhledávacích kriterií.
 • http://www.cak.cz - stránky Advokátní komory. Obsahuje seznamy advokátů, informace o advokátních komorách v zahraničí, různé právní adresáře apod.
 • http://www.kdpcr.cz - stránky Komory daňových poradců. Obsahuje seznam daňových poradců, zprávy z tisku a aktuality z daňové oblasti, informace o publikacích z daňové oblasti
 • http://www.kacr.cz - stránky Komory auditorů. Obsahuje seznamy auditorů a auditorských společností, právní předpisy a aktuální informace z oblasti v ČR i EU.
 • http://www.patent-agents.cz - stránky Komory patentových zástupců. Obsahuje seznam patentových zástupců setříděný dle jmen nebo sídel, lexikon základních pojmů z oblasti průmyslových práv.
 • http://www.exekutorskakomora.cz - stránky Exekutorské komory obsahující zejména adresář všech exekutorů ČR.

 

Základní informace z personální, účetní a daňové oblasti

 • http://www.pamservis.cz - aktuální informace, odborné články, komentáře a odpovědi na dotazy z oblasti odměňování, pracovního práva, cestovních náhrad, daní, sociálního a zdravotního pojištění
 • http://www.ucetnisvet.cz - vybrané články a komentáře z oblasti nemocenského a důchodového pojištění, judikáty z oblasti, finanční zpravodaj, odkazy na účetní a poradenské firmy a personální agentury, adresář finančních úřadů, úřadů práce, živnostenských, katastrálních, celních úřadů, správ sociálního zabezpečení, krajských úřadů, bank, leasingových společností.
 • http://www.account.cz - stránky soukromé společnosti, nabízející ke stažení vzory smluv z oblasti pohledávek a závazků a pracovně právní oblasti

 

Ostatní stránky se zdroji právních a ekonomických informací

 • http://www.hint.cz - základní informace související s podnikáním : o zdravotním a sociálním pojištění, zaměstnancích, daních a účetnictví, nemocenských dávkách, mzdě , vzory právních dokumentů.
 • http://www.ov.ihned.cz - obchodní věstník s informacemi o veřejných soutěžích, konkursech a vyrovnání, on-line archivy časopisů Ekonom, Právní rádce, Hospodářské noviny apod.
 • http://www.form.cz - obsáhlý archiv formulářů na internetu z oblasti daní, platebního styku, pracovněprávní, živnostenského podnikání, zdravotního pojištění apod.
 • http://www.valnehromady.cz - obsáhlé informace o valných hromadách, databáze akciových společností, organizátorů valných hromad, právní a ekonomické poradenství – články
 • http://www.centralni-adresa.cz - oficiální informační systém o veřejných zakázkách, dražbách a ostatních nabídkách, formuláře pr zadávání veřejných zakázkách, databáze veřejných zakázek,
 • www.business.center.cz - šablony daňových přiznání a dalších důležitých formulářů
 • www.prf.cuni.cz - Právnická fakulta v Praze
 • www.fpr.zcu.cz - Právnická fakulta v Plzni
 • www.law.muni.cz - Právnická fakulta v Brně
 • www.upol.cz - Právnická fakulta v Olomouci

 

Právo a Evropská Unie

 • http://isap.vlada.cz - aktuální informace o platné komunitární legislativě a ostatních souvisejících dokumentech a jejich českých překladech. – nelze načíst požadované informace
 • http://www.euroleg.cz - přehled předpisů vydávaných v rámci EU - aktuální, archiv, informace o právu EU apod.
 • http://www.euroskop.cz - vše o členství ČR v Evropské Unii, informace z Evropského parlamentu, aktuální legislativa v EU apod.
 • http://www.evropska-unie.cz- stránky o zastupování Evropské komise v ČR
 • http:/ www.eu.juristic.cz - stránky týkající se legislativy EU

Aktuality

Hromadné žaloby

V rámci sekce SPPŘS vznikla nová pracovní skupina.

Publikováno dne: 15. 4. 2019

Akce v roce 2019

co pro Vás připravujeme

Publikováno dne: 15. 4. 2019

Úhrada členského příspěvku

jak uhradit

Publikováno dne: 15. 4. 2019

Představujeme oceněné Podnikové právníky v roce 2019

Na slavnostním galavečeru pořádaném Unií podnikových právníků ČR ve čtvrtek 11. dubna 2019...

Publikováno dne: 15. 4. 2019

Nové fotografie

foto z akcí

Publikováno dne: 15. 4. 2019

Seminář Sekce procesního práva a alternativního řešení sporů

17. - 19. května 2019

Publikováno dne: 11. 3. 2019

Hledání

rozšířené hledání »