Kalendář akcí

Termíny jednotlivých akcí v roce 2020
Termín Událost
20. 02. 2020

Novela urychlovacího, vyvlastňovacího, energetického a stavebního zákona

únor 2020

Hromadné žaloby

únor 2020

Veřejné zakázky z hlediska soutěžního práva v oblasti zakázaných dohodale, ale i možného zneužití dominance

04. 03. 2020

Náhrada škody, zejména s ohledem na pojem škody a nemajetkové újmy

11. 03. 2020

Soutěžní právo v energetice

01. - 02. 04. 2020

Jarní seminář právníků energetických společností

23. 04. 2020

Konference Podnikový právník

23. 04. 2020

Ocenění Podnikový právník

27. 04. 2020

Smluvní pokuty a dobré mravy

duben 2020

Rekodifikace stavebního zákona

duben 2020

Podpora Compliance konference

duben 2020

TOPO workshop

28. 05. 2020

Symposium energetického práva

květen 2020

GDPR

červenec 2020

Výjezdní seminář Sekce občanskoprávní

23. - 24. 9. 2020

Podzimní seminář právníků energetických společností

06. 10. 2020

Konference GDPR 

15. 10. 2020

Právnický podzim v Brně

 

Akce jiných subjektů

Přehled termínů jednotlivých akcí jiných subjektů v roce 2020
Termín Událost
22. 02. 2020

Právnický ples 2020, pořádá Spolek českých právníků Všehrd

24. 02. 2020

Civilní proces na hraně ústavnosti, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků 

29. 02. 2020

48. reprezentační právnický ples Právnické fakulty Masarykovy univerzity

05. 03. 2020

Záruky a odpovědnost za vady při prodeji a servisu nových a ojetých vozů, pořádá AK GLATZOVA & Co., s.r.o.

26. - 27. 02. 2020

Legal Disruption Roadshow 2020, pořádá ECLA

02. 03. 2020

Vývoj rozhodovací praxe v opatrovnických věcech, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků 

16. 03. 2020

Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků 

30. 03. 2020

Typy žalob ve správním soudnictví a jejich rozlišení, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků 

20. 04. 2020

Rizika plynoucí účastníkům právních vztahů k nemovitostem z revize katastr, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků

28. - 29. 04. 2020

Právní prostor

05. 05. 2020

Dovolání v civilní věci, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků 

18. 05. 2020

LAWFit

28. 05. 2020

Ochrana osobních údajů z pohledu EU, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků 

01. 06. 2020

Závěť, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků 

16. 06. 2020

Praktická aplikace základních zásad ochrany soukromých práv podle Hlavy I. OZ – poznatky z uplatňování v rozhodovací praxi, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků 

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací