Kalendář akcí

Termíny jednotlivých akcí v roce 2020
Termín Událost
23. 01. 2020

Seminář IT Smlouvy

27. 01. 2020

Diskusní setkání Sekce pracovněprávní

29. 01. 2020

Turnaj v bowlingu

06. 02. 2020

Veřejná podpora

12. 02. 2020

Novela ZOK

únor 2020

Rekodifikace stavebního zákona

únor 2020

Hromadné žaloby

25. - 26. 03. 2020

Setkání PPK

březen 2020

EIA

březen 2020

Soutěžní právo v energetice

březen/duben 2020

Diskusní setkání Sekce pracovněprávní

01. - 02. 04. 2020

Jarní seminář právníků energetických společností

23. 04. 2020

Konference Podnikový právník

27. 04. 2020

Smluvní pokuty a dobré mravy

 

Akce jiných subjektů

Přehled termínů jednotlivých akcí jiných subjektů v roce 2020
Termín Událost
24. 02. 2020

Civilní proces na hraně ústavnosti, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků 

únor/březen 2020

Veřejná podpora, pořádá AK Weinhold Legal

29. 02. 2020

48. reprezentační právnický ples Právnické fakulty Masarykovy univerzity

02. 03. 2020

Vývoj rozhodovací praxe v opatrovnických věcech, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků 

16. 03. 2020

Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků 

30. 03. 2020

Typy žalob ve správním soudnictví a jejich rozlišení, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků 

20. 04. 2020

Rizika plynoucí účastníkům právních vztahů k nemovitostem z revize katastr, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků

28. - 29. 04. 2020

Právní prostor

05. 05. 2020

Dovolání v civilní věci, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků 

18. 05. 2020

LAWFit

28. 05. 2020

Ochrana osobních údajů z pohledu EU, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků 

01. 06. 2020

Závěť, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků 

16. 06. 2020

Praktická aplikace základních zásad ochrany soukromých práv podle Hlavy I. OZ – poznatky z uplatňování v rozhodovací praxi, pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků 

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací