Pár slov z historie

(zpracováno na základě materiálu JUDr. Vinš: Unie podnikových právníků České republiky období 1990 – 2000)

I. ustavující sněm podnikových právníků se konal 24. 2. 1990 na právnické fakultě v Praze. Byly schváleny stanovy a programové prohlášení. UPP ČR je konstituována jako dobrovolná společenská stavovská organizace. Členem může být občan ČSSR, který získal vysokoškolské právnické vzdělání, působí v ČSSR jako právník s výjimkou orgánů soudů, prokuratury, státního notářství a advokacie.

Prvním předsedou ústředí UPP ČR byl zvolen JUDr. Michal Račok, místopředsedkyní JUDr. Jana Kubištová, členové: JUDr. Karas, JUDr. Outrata, JUDr. Juráková, JUDr. Třebeška, JUDr.Pašková, JUDr. Eliáš,JUDr. Koupal, JUDr. Stojar.

V jednotlivých regionech (krajích) vznikly komory podnikových právníků, které rozhodovaly na základě přihlášek uchazečů o členství v UPP ČR. Předsedkyní pražské komory byla zvolena JUDr. Kotoučová, předsedou plzeňské komory JUDr. Havel.

Ve druhé polovině roku 1990 požádalo ústředí UPP ČR o členství v České a Slovenské konfederaci odborových svazů, v jejíž budově bylo také první sídlo Unie.
UPP ČR zůstala členem Českomoravské konfederace odborových svazů do 31.12.2000.

II. sněm UPP ČR se konal 23.1.1991 v Praze. V této době došlo na základě zákona č. 209/1990 Sb. ke vzniku profese komerčního právníka, řada členů UPP ČR se stává komerčními právníky a z Unie vystupuje. Od Unie se odděluje Komora komerčních právníků.

V souladu s usnesením sněmu se konalo první zasedání nově zvoleného ustředí, předsedou byl zvolen JUDr. Vinš z Prahy, mistopředsedou JUDr. Koupal z Českých Budějovic, členové JUDr.Bauer, JUDr. Eliáš, JUDr. Hradil, JUDr.Janků, JUDr.Koliáš , JUDr. Pašková, JUDr. Třebeška.

V letech 1992 až 1994 velké pracovní vytížení bylo důvodem, že většina členů neměla dostatek času pro systematické odborné vzdělávání tím méně pro spolkovou činnost. Většina regionálních komor přestala vykonávat činnost, souběžně pokračoval odliv členů do Komory komerčních právníků. V tomto období se zmenšila aktivita a iniciativa ústředí UPP ČR a jeho spolupráce s jinými subjekty

III. sněm se konal dne 31.3.1999 v zasedacím sále Pražské teplárenské a.s. Byly přijaty nové stanovy a etický kodex, který byl konzultován s představenstvem ECLA. Bylo zavedeno kolektivní členství v Unii. Počet členů se snížil na 72 (důvodem bylo zavedení členského příspěvku), ale rozšířil se o 2 kolektivní členy.

Podle nových stanov byl na sněmu zvolen výbor složený z 11 kolegů: JUDr.Bauer, JUDr.Brejchová, JUDr.Boháček, JUDr.Boháčová, Mgr.Havlík, JUDr.Kodeda, JUDr.Koliáš, Mgr.Šmelhaus, Mgr.Vaněk, JUDr.Vinš. Revizorkami účtů byly zvoleny kolegyně JUDr.Hoťová a Mgr.Žejdlová.

Bezprostředně po III. sněmu se nový výbor soustředil na splnění úkolů vedoucích ke splnění podmínek nutných pro přijetí UPP ČR za člena ECLA. Jednou z podmínek bylo přeložení všech klíčových dokumentů schválených sněmem do angličtiny.

Úsilí vynaložené výborem bylo úspěšné a dne 9. července 1999 se UPP ČR stává řádným členem ECLA. UPP ČR je v pořadí čtrnáctým členem ECLA, ale prvním ze zemí střední a východní Evropy

ECLA (Evropská unie podnikových právníků) byla založena v roce 1983 se sídlem v Bruselu. Prostřednictvím 12 národních asociací bylo v roce 1996 v ECLA sdruženo více jak 12000 právníků z více jak 5000 firem. Jednalo se o právníky z Belgie, Dánska, Anglie a Walesu, Finska, Německa, Irska, Itálie, Nizozemí, Norska, Skotska, Španělska. Nejvíce členů měla Asociace Anglie a Walesu 9143, nejméně Asociace Dánsko 192.

UPP ČR byla pověřena zajištěním zasedání řídícího výboru ECLA v Praze, které se uskutečnilo ve dnech 28. – 30.10.1999 v prostorech Pražské teplárenské a. s.
V období 1991 až 2000 bylo pořádání seminářů hlavní formou pro vzájemná setkání členů UPP ČR. Součástí všech seminářů byla také diskuse o činnosti UPP ČR. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat vhodného sponzora, semináře po stránce organizační v plném rozsahu zajišťoval výbor.

IV. sněm se konal dne 29.5.2000 v zasedacím sále Pražské teplárenské a.s. a byl spojen s přednáškou k novele zákoníku práce. Unie v té době měla 76 členů a 5 kolektivních členů.

Novým předsedou UPP ČR byl na sněmu zvolen Mgr.Ing.Petr Šmelhaus. Předseda UPP ČR z období 1991 až 2000 na funkci předsedy již nekandidoval z důvodu odchodu do penze.

Za členy výboru byli zvoleni kolegové a kolegyně: JUDr.Bauer,JUDr.Boháček, JUDr.Brejchová, Mgr.Havlík, JUDr.Koliáš Mgr.Líbal, JUDr.Papežová, Mgr.Polívková, Mgr.Vaněk, JUDr.Vinš, revizorkami účtů: JUDr. Hoťová, Mgr.Žejdlová.

V. sněm se konal dne 19.6.2001 v zasedacím sále Pražské teplárenské a. s.

Za členy výboru byli zvoleni kolegové a kolegyně: JUDr.Boháček, JUDr.Brejchová, JUDr.Dvořák, Mgr.Havlík, JUDr.Hrabánková, JUDr.Koliáš, Mgr. Líbal, Mgr. Polívková, Mgr.Vaněk, JUDr.Schybal, předseda Mgr.Šmelhaus, revizorkami účtů JUDr. .Hoťová a JUD.Rybová

VI. sněm se konal dne 10. 4. 2003 v klubu YMCA v Praze v návaznosti na seminář z cyklu Evropské právo 2. Na programu bylo schválení změny stanov.

Za členy výboru byli zvoleni kolegové a kolegyně: JUDr.Boháček, JUDr.Brejchová, JUDr.Dvořák, Mgr.Havlík, JUDr.Hrabánková, JUDr.Koliáš, JUDr.Schybal, předseda Mgr.Šmelhaus, revizorkami účtů JUDr.Hoťová a JUDr.Rybová

Od podzimního cyklu 2003 začala Unie organizovat vlastní cykly seminářů ve spolupráci se společností UNIT spol. s r.o.

VII. sněm se konal dne 7. 4 2005 v klubu Lávka v Praze v návaznosti na konferenci Podnikový právník.

Za členy výboru byli zvoleni kolegové a kolegyně: JUDr.Boháček, JUDr.Brejchová, JUDr.Dvořák, Mgr.Ekl, Mgr.Havlík, Mgr.Hellebrand, JUDr.Hlaváčková, JUDr.Hrabánková, JUDr.Koliáš, Mgr.Schmitzová, JUDr.Schybal, předseda Mgr.Šmelhaus, revizorkami účtů Mgr.Hoťová a JUDr.Rybová.

V roce 2006 se konal mimořádný sněm Unie a zasedání řídícího výboru ECLA v Praze v prostorách Pražské energetiky a. s. Blíže viz webové stránky Unie. V současnosti má Unie 135 individuálních a 10 kolektivních členů.

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací