Vedoucí sekce

JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D. (jiri.hradek@zeppelin.com)

Kontaktní osoba za Výkonný Výbor  

JUDr. Jitka Hlaváčková (jhlavackova@spcr.cz)

Poslání, cíle a činnost

Sekce Civilního práva, která vznikla spojením Sekce procesního práva a alternativního řešení sporů a Občanskoprávní sekce, se věnuje celé šíři otázek civilního práva, od hmotněprávních aspektů po procesněprávní témata.

Cílem sekce je vést diskusi nad otázkami spojenými s existencí nového občanského zákoníku, jednotlivých institutů civilního práva až po procesní aspekty uplatňování subjektivních práv. Za tímto účelem sekce pořádá diskuzní setkání nad tématy, která jsou vybírána s ohledem na zaměření členů sekce, ale též tematické přednášky předních českých právních odborníků či pravidelné výjezdní semináře a školení.

Tato sekce je otevřená všem členům Unie podnikových právníků, přičemž členové se sami rozhodují nad mírou účasti a angažovanosti.

V rámci pandemie COVID-19 se sekce významně podílela na informování svých členů a vedení diskuse nad klíčovými tématy. Cílem je, aby tento trend zachovala i v časech bez zásadních výzev a svým členům zajišťovala komfort informovanosti, sdílení odborných názorů a praktických zkušeností.

V rámci sekce pracuje pracovní skupina pro hromadné žaloby/hromadné řízení. 

 

AKCE

 

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací