S Martinem Foukalem o budoucnosti UPP ČR

09.02.2022

Výkon činnosti podnikových právníků je čím dál náročnější, domnívá se Martin Foukal, čestný prezident Notářské komory ČR. Podle něj bude právě díky konkurenčnímu a liberálnímu prostředí do budoucna dál vysoká poptávka po kvalitních firemních právnících. V této profesi spatřuje směr pro nadějné absolventy právnických fakult a pro mladé právníky. Mimo jiné proto, že v komerčním prostředí neplatí numerus clausus jako v případě Notářské nebo Exekutorské komory ČR.

Martin Foukal stál v čele notářů v letech 1993 až 2015. Je dlouhodobým členem Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy a členem Správní rady UK. V červnu 2016 se stal předsedou Pražského sdružení Jednoty českých právníků.

V rozhovoru pro seriál Vy a UPP ČR mluvil také o tom, že podnikových právníků bude přibývat, což v důsledku přinese i více vynikajících adeptů na ocenění Podnikový právník.


S JITKOU PIŠL DRÁBKOVOU O BUDOUCNOSTI UPP ČR

16. prosince 2021

Jitka Pišl Drábková se je odbornicí na GDPR v České poště. Pod jejím vedením se v tomto státním podniku podařilo implementovat pravidla ochrany osobních údajů.

Od letošního května je Jitka také členkou Rady Unie podnikových právníků ČR. Váží si především toho, že se v Unii setkávají právníci různého odborného zaměření a s různými zkušenostmi. 

Kam podle ní směřuje profese podnikových právníků?


S LUKÁŠEM KREJČÍM O BUDOUCNOSTI UPP ČR

13. prosince 2021

Budoucnost podnikových právníků spočívá v syntéze právnické odbornosti, manažerských kompetencí a znalosti byznysových souvislostí. Domnívá se Lukáš Krejčí, podnikový právník ŠKODA AUTO.

Lukáš působí v této automobilové společnosti už 18 let. Jeho činnost je velmi rozmanitá. V současnosti jde zejména o právní záležitosti spojené s výrobou automobilů v Česku i v zahraničí, např. v Rusku, na Ukrajině, v Kazachstánu nebo v Alžírsku.

Jak tedy Lukáš vnímá další profesní rozvoj firemních právníků?


S JIŘÍM HRÁDKEM O BUDOUCNOSTI UPP ČR

10. prosince 2021

Projekt Vy a UPP ČR zahajuje druhý tematický seriál. Tentokrát o budoucnosti podnikových právníků. Budeme se ptát představitelů Unie podnikových právníků ČR i reprezentantů jiných právnických stavů. Jako první nám poskytl rozhovor Jiří Hrádek.

Jiřího znáte z Unie podnikových právníků ČR jako vedoucího sekce Civilní právo. Je podnikovým právníkem ve společnosti Zeppelin CZ a působí taky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Jeho sekce pořádá v průměru 11 vzdělávacích akcí za rok. Je tedy velmi aktivní a nabídku přednášek by chtěla rozšiřovat, upozorňuje Jiří Hrádek v krátkém videorozhovoru.