TISKOVÁ ZPRÁVA

25.06.2021

 

UPP ČR povede nový Výkonný výbor

Výkonný výbor Unie podnikových právníků ČR je v novém složení. Pro příští dva roky v něm pod vedením prezidentky Marie Brejchové zasednou Richard Baček, Ivana Fára, Jitka Hlaváčková, Dominika Kozáková, Jiřina Králová a Klára Novotná.

Viceprezidenti si rozdělili gesce

Viceprezidentkami se stalo 5 podnikových právniček. Nově do výboru vstupují Ivana Fára, jež bude mít na starosti komunikaci s novými členy, a dále Klára Novotná, která zajistí spolupráci odborných sekcí, naplňování plánu činnosti přijatého sněmem, a má v gesci sekci Práva informačních technologií.

Podruhé byla do výboru zvolena Jiřina Králová, která kromě monitorování legislativy zůstává kontaktní osobou pro sekce Energetickou a Stavební. Externí komunikaci, včetně public relations, povede Dominika Kozáková, jež obhájila mandát už potřetí.

Jitka Hlaváčková je členkou Výkonného výboru UPP ČR nejdéle: „Ve výboru působím od roku 2005. Stála jsem u zrodu ocenění Podnikový právník nebo prvních webových stránek Unie. Vedla jsem několik sekcí a dbala o efektivní organizaci jejich činnosti. V téhle práci chci samozřejmě pokračovat. Nadále budu dohlížet na fungování Sekce civilního práva a Pracovněprávní sekce.“

 Richard Baček byl do výboru zvolen poprvé, a to do funkce hospodáře. Kromě toho nadále povede sekci Veřejné zakázky a hospodářská soutěž a bude se podílet na spolupráci s Evropskou asociací podnikových právníků (ECLA).

Cílem je kvalitní odborné vzdělávání podnikových právníků

„Cílem nového Výkonného výboru je kvalitně reprezentovat podnikové právníky, poskytovat jim širokospektrální podporu a nabídnout prostor pro odborné vzdělávání, předávání zkušeností a diskusi. Chceme zintenzivnit spolupráci s ECLA. A jedním z našich prvořadých úkolů je samozřejmě taky účast na legislativním procesu,“ říká prezidentka UPP ČR Marie Brejchová.

 

Výbor řídí chod UPP ČR

Výkonný výbor řídí činnost Unie, určuje strategické cíle, zaštiťuje práci odborných sekcí a zřizuje pracovní týmy, např. Koronatým fungující od loňského března.

Kandidaturu do výboru UPP ČR podalo 7 členů Rady. Jejich volby, která proběhla vzdáleně pomocí technických prostředků, se účastnili všichni členové Rady.

Mandát ve Výkonném výboru vypršel Denise Bellinger, Aloisi Dvořákovi a Miroslavu Mrázkovi.

 

Dominika Kozáková
viceprezidentka pro PR
tel: 605 722 532
e-mail: press@uppcr.cz
www.uppcr.cz

Rada UPP CR

Na začátek stránky

Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení