Diskusní fórum organizované Pracovněprávní sekcí se uskuteční dne 22. 2. od 15.00 do cca 18.30 hod. prostřednictvím MS TEAMS. Více informací naleznete zde.