14.10.2010 před konferencí Právnický podzim se koná tisková konference UPP ČR.