Poslání, cíle a činnost

Sekce Civilní právo se věnuje celé šíři otázek civilního práva, od hmotněprávních aspektů po procesněprávní témata.

Cílem je vést diskuzi nad otázkami spojenými s existencí nového občanského zákoníku, s jednotlivými instituty civilního práva či s procesními aspekty uplatňování subjektivních práv.

Nabízíme debatní setkání nad tématy, která vybíráme s ohledem na zaměření členů sekce, přednášky předních českých právních odborníků či pravidelné výjezdní semináře a školení.

V rámci sekce se také můžete začlenit do pracovní skupiny pro hromadné žaloby / hromadné řízení.

Staňte se členem sekce! Neváhejte se na nás obrátit.

VEDOUCÍ SEKCE

JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M. (jiri.hradek@zeppelin.com)

GESCE ZA VÝKONNÝ VÝBOR

Mgr. Jitka Frischholzová (frischholzovaj@cdvuz.cz)

 

AKCE

 

PROBĚHLÉ AKCE

Na začátek stránky

Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení