Poslání, cíle a činnost

Sekce Civilní právo se věnuje celé šíři otázek civilního práva, od hmotněprávních aspektů po procesněprávní témata.

Cílem je vést diskuzi nad otázkami spojenými s existencí nového občanského zákoníku, s jednotlivými instituty civilního práva či s procesními aspekty uplatňování subjektivních práv.

Nabízíme debatní setkání nad tématy, která vybíráme s ohledem na zaměření členů sekce, přednášky předních českých právních odborníků či pravidelné výjezdní semináře a školení.

V rámci sekce se také můžete začlenit do pracovní skupiny pro hromadné žaloby / hromadné řízení.

Staňte se členem sekce! Neváhejte se na nás obrátit.

VEDOUCÍ SEKCE

JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M. ()

GESCE ZA VÝKONNÝ VÝBOR

Mgr. Jitka Frischholzová ()

 

AKCE

 

PROBĚHLÉ AKCE