Monika Hauznerová: Energetické právo půjde ruku v ruce s inovacemi

9. června 2022

Energetika a právo jsou neoddělitelnou součástí života Moniky Hauznerové. Pro společnosti podnikající v energetice pracuje mnoho let. V Unii podnikových právníků ČR vede Energetickou sekci.

O energetickém trhu, jeho regulaci a budoucnosti ví Monika Hauznerová vše. Vyzpovídal ji Jiří Hrádek z UPP ČR. Došlo i na téma energetických šmejdů.

JH: Moniko, co pro Tebe znamená Unie podnikových právníků?

MH: Unie pro mě znamená skvělou platformu, kde se mohou podnikoví právníci potkávat, sdílet zkušenosti, vyměňovat si názory, diskutovat o aktuálních problémech. V neposlední řadě je to prostředí, kde se mohou kontinuálně vzdělávat, neboť Unie nabízí svým členům celou řadu seminářů, webinářů a workshopů na aktuální právní témata.

JH: Jsi vedoucí sekce Energetické právo. Co je Tvé hlavní poslání?

MH: Svoji hlavní roli vnímám v tom, abych sdružovala kolegy, kteří mají zájem v sekci aktivně působit. Mým cílem je sledovat aktuální témata, která nás v energetice trápí, a reagovat na ně přípravou prezentací, workshopů či webinářů. Je pro mě zásadní, aby naše pravidelná jarní a podzimní setkání měla zajímavou a aktuální náplň a byla pro členy užitečná. Za důležité také považuji podporovat networking kolegů na těchto setkáních, protože není nic lepšího, než když máte možnost s kolegy z oboru navázat osobní kontakt, a přímo si tak prodiskutovat, co řešíme v praxi.

JH: Jaké vlastně byly Tvé pracovní začátky?

MH: Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. První roky jsem strávila v advokacii, kde jsem se setkala s velice zajímavými případy. Poté jsem na šest let zamířila do oblasti distribuce zdravotnických prostředků a léčiv a poskytování zdravotní péče. Další moje kroky pak už vedly do energetiky a teplárenství, kde jsem devět let strávila v holdingové společnosti teplárenského koncernu MVV Energie CZ. A nyní již pátým rokem působím u obchodníka s plynem a elektřinou, konkrétně u společnosti EP ENERGY TRADING, a.s. Celou svou praxi se potkávám s různými formami regulace, řeším veřejné zakázky nebo právní ochranu spotřebitelů. Mám za sebou taky různé projekty přeměn a akvizic. Vždy jsem zodpovídala za celou právní agendu ve společnosti. Moje práce je tak velice různorodá a nestane se mi, že bych upadla do stereotypu. Zároveň se tím člověk neustále učí.

JH: Někteří spotřebitelé nemají dobré zkušenosti se zprostředkovateli energií. V médiích se pro ně vžilo označení energetičtí šmejdi. Jak se dá s tímto nešvarem bojovat z pozice právníka renomovaného dodavatele?

MH: Svou prací se snažím přispět k tomu, aby naše společnost byla vnímána jako spolehlivý a důvěryhodný dodavatel. Při práci na smluvní dokumentaci hlídám, aby vzájemná práva a povinnosti byly nastaveny vyváženě a byla dodržena ochrana spotřebitelů. Tento způsob využívám i pro interní právní postupy a procesy. Pravidelně školím naše zaměstnance v právním minimu a seznamuji je s tím, jaká práva vůči zákazníkům musíme dodržovat. V oblasti řešení stížností zákazníků se zabývám především složitějšími případy, které právně posuzuji, a zajišťuji, že zákazníkova stížnost bude vyřízena v souladu s jeho zákonnými právy.

JH: Od loňského roku zažívá energetický trh velké otřesy a turbulentní vývoj. Jak by se s tím měl vypořádat?

MH: To máš pravdu. Loni na podzim začaly ceny energií na trzích dramaticky stoupat. V důsledku toho došlo k pádu jednoho z největších alternativních dodavatelů na trhu a téměř milión zákazníků se ocitlo v režimu dodavatele poslední instance. Tato situace intenzivně zasáhla všechny účastníky na trhu a sotva se z toho trochu oklepali, začal válečný konflikt na Ukrajině, který způsobuje, že situace na trhu je stále velice nepředvídatelná. Prudký růst cen a jejich vysoká volatilita znamenají pro dodavatele neúměrnou finanční zátěž. Musí vynaložit podstatně větší finanční prostředky na nákup, prudce se jim zvýšily i finanční náklady na margining a zajištění, která musí skládat na burzách a u operátora trhu. Tato situace ukázala, kde stávající úprava energetického zákona zafungovala, a kde se naopak ukázala nedostatečnost či absence úpravy. Z toho je třeba se poučit a do budoucna smysluplně upravit energetický zákon tak, aby zajišťoval efektivní řešení nejen v momentě, když už ke krizi dojde, ale i v oblasti prevence, aby se dopady případné krize minimalizovaly.

JH: Měl by být energetický zákon vůči dodavatelů energií tvrdší, aby se neopakovala situace z loňského podzimu?

MH: Osobně nepovažuji silnou regulaci obchodníků za dobrou cestu. Zcela jistě by se ale měl zrevidovat a upřesnit proces ukončení dodavatele a měly by se nastavit určité mechanismy, aby se včas zachytilo, pokud se konkrétní obchodník dostane do problémů. V tomto směru bude hrát stěžejní roli Energetický regulační úřad. Určitě si budeme muset položit otázku, zda je udržitelné, aby obchodníka s elektřinou či plynem mohl vykonávat každý subjekt, který složí 100 tis. Kč za licenci a je naprosto závislý na zdrojování jiným obchodníkem. Výkon činnosti obchodníka v plném rozsahu klade značné nároky na finanční způsobilost obchodníků a v tomto směru bych zpřísnila stávající zákonné požadavky pro udělení licence. Nesmí se zapomínat ani na zákazníky. Bude potřeba nastavit mechanismy, aby se pro domácnosti nestalo likvidační, pokud spadnou do dodávky poslední instance.

JH: Co jsou aktuální témata? Kam se bude energetické právo vyvíjet?

MH: Věřím, že i energetické právo půjde ruku v ruce s inovacemi, kdy v budoucnu každá domácnost bude disponovat inteligentním měřením a řízením domácnosti a bude si schopna v případě zájmu aktivně řídit spotřebu energií. Stále větší roli budou hrát obnovitelné zdroje, a to nejen jako zdroje využívané v profesionálních výrobnách. Trendem bude i aktivní role zákazníků, různých komunitních společenství zákazníků a rozšíření jejich částečné soběstačnosti ve výrobě elektřiny s využitím obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky. Rovněž dojde k zásadnímu rozvoji akumulace energie. Trend spatřuji i v rozvoji elektromobility. Věřím, že v budoucnu bude využití elektromobilů zcela běžné. Energetika podle mého názoru bude směřovat k větší decentralizaci a s ohledem na zkušenosti z posledních měsíců, kdy Evropu zásadním způsobem ovlivňuje válečný konflikt na Ukrajině, i k větší soběstačnosti v oblasti energií.

JH: A ještě jedna osobní otázka. Radíš svým známým, jak vybírat levnou elektřinu a plyn?

MH: Pokud o to stojí a osloví mě s prosbou o pomoc, tak jim poradím. Především jim říkám, na co je důležité se zaměřit při výběru dodavatele. Většině lidí působí potíže číst fakturu s vyúčtováním dodávky elektřiny a plynu a neví, z jakých přesných složek se cena skládá. Radím jim, jaké složky ceny má smysl porovnávat, aby zjistili, který produkt je pro ně nejvýhodnější. Zároveň jim říkám, že vedle ceny je důležité sledovat, na jakou dobu je smlouva uzavřena a zda je po tuto dobu cena garantována jako neměnná.

Na začátek stránky

Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení