Dne 7. 6. 2021 rozhodla Rada Unie v souladu s článkem 7 odst. 4 písm. f) Stanov Unie o schválení Platebního řádu Unie, minimální výši členských příspěvků (nejedná se o novou výši příspěvků) a jejich splatnosti takto:

  • Individuální člen Unie hradí členský příspěvek 500,- Kč ročně;
  • Individuální člen Unie, je-li současně zaměstnancem kolektivního člena, hradí členský příspěvek 300,- Kč ročně; 
  • Kolektivní člen hradí členský příspěvek v závislosti na počtu podnikových právníků - zaměstnanců ve smyslu čl. 3 odst. 5 Stanov Unie takto: 

min. roční příspěvek 10.000,- Kč, pokud zaměstnává max. 5 podnikových právníků; 

min. roční příspěvek 25.000 Kč, pokud zaměstnává  max. 10 podnikových právníků;

min. roční příspěvek 50.000,- Kč, pokud zaměstnává max. 30 podnikových právníků;

min. roční příspěvek 75.000,- Kč, pokud zaměstnává více než 30 podnikových právníků

Příspěvek je za kalendářní rok a jeho nevyčerpaná část se nevrací. 

Individuální člen Unie je povinen uhradit členský příspěvek bezhotovostně každoročně nejpozději do 28. 2. na účet č. 220279728/0300 a uvést jako variabilní symbol členské číslo, které mu bylo při vstupu do Unie přiděleno, příp. do zprávy pro příjemce platby uvést svoje jméno a příjmení. Příjem platby Unie nepotvrzuje, faktury o zaplacení členských příspěvků individuálních členů Unie nevystavuje. Platby v hotovosti nejsou možné. 

Kolektivní člen je povinen uhradit členský příspěvek na základě faktury vystavené Unií počátkem kalendářního roku se splatností 30 dní. V případě podání přihlášky kolektivního člena v průběhu kalendářního roku, je kolektivní člen povinen uhradit členský příspěvek na základě faktury se splatností 30 dní, kterou Unie vystaví bez zbytečného odkladu po kladném projednání přihlášky Výkonný výborem Unie.

Další podrobnosti stanoví Stanovy UPP ČR a Platební řád Unie schválený Radou Unie.

 

 

 

Na začátek stránky

Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení