Dne 26.6. 2019 rozhodla Rada UPP v souladu s článkem 9 odst. 2 Stanov Unie podnikových právníků ČR o minimální výši členských příspěvků počínaje  rokem 2020 takto:

  • Individuální člen UPP ČR hradí členský příspěvek 500,- Kč ročně;
  • Individuální člen UPP ČR, je-li současně zaměstnancem kolektivního člena, hradí  členský příspěvek 300,- Kč ročně, 
  • Kolektivní člen hradí členský příspěvek v závislosti na počtu podnikových právníků - zaměstnanců ve smyslu čl. 3 odst. 4 Stanov UPP ČR takto: 

Min. roční příspěvek 10.000,- Kč, pokud zaměstnává max. 5 podnikových právníků 

Min. roční příspěvek 25.000 Kč, pokud zaměstnává  max. 10 podnikových právníků

Min. roční  50.000,- Kč, pokud zaměstnává max. 30 podnikových právníků

Min.  roční příspěvek 75.000,- Kč, pokud zaměstnává více než 30 podnikových právníků

Příspěvek je za kalendářní rok a jeho nevyčerpaná část se nevrací. 

 

Výbor může v odůvodněných případech výši ročního členského příspěvku snížit.

Úhrady členských příspěvků vždy na začátku kalendářního roku bezhotovostně na číslo účtu 220279728/0300. Částka a variabilní symbol Vám byly zaslány s oznámením o Vašem přijetí za člena UPP ČR nebo později na vyžádání. Členský příspěvek můžete také uhradit bez variabilního symbolu, ale s uvedením jména a příjmení do kolonky „zpráva pro příjemce“, aby bylo možné platbu snadno identifikovat. Příjem platby nepotvrzujeme, faktury o zaplacení členských příspěvků individuálních členů nevystavujeme. Platby v hotovosti nebudou napříště přijímány. 

Podrobnosti stanoví Stanovy UPP ČR.

 

____________________________________

Pozn. Předchozí výše poplatku do roku 2019 byla: 

  • Individuální člen UPP ČR: členský příspěvek 300,- Kč ročně
  • Individuální člen UPP ČR, je-li současně zaměstnancem kolektivního člena: členský příspěvek 100,- Kč ročně

 

 

 

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací