Dne 26.6. 2019 rozhodla Rada UPP v souladu s článkem 9 odst. 2 Stanov Unie podnikových právníků ČR o minimální výši členských příspěvků počínaje  rokem 2020 takto:

  • Individuální člen UPP ČR hradí členský příspěvek 500,- Kč ročně;
  • Individuální člen UPP ČR, je-li současně zaměstnancem kolektivního člena, hradí  členský příspěvek 300,- Kč ročně, 
  • Kolektivní člen hradí členský příspěvek v závislosti na počtu podnikových právníků - zaměstnanců ve smyslu čl. 3 odst. 4 Stanov UPP ČR takto: 

Min. roční příspěvek 10.000,- Kč, pokud zaměstnává max. 5 podnikových právníků 

Min. roční příspěvek 25.000 Kč, pokud zaměstnává  max. 10 podnikových právníků

Min. roční  50.000,- Kč, pokud zaměstnává max. 30 podnikových právníků

Min.  roční příspěvek 75.000,- Kč, pokud zaměstnává více než 30 podnikových právníků

Příspěvek je za kalendářní rok a jeho nevyčerpaná část se nevrací. 

 

Výbor může v odůvodněných případech výši ročního členského příspěvku snížit.

Úhrady členských příspěvků vždy na začátku kalendářního roku bezhotovostně na číslo účtu 220279728/0300. Částka a variabilní symbol Vám byly zaslány s oznámením o Vašem přijetí za člena UPP ČR nebo později na vyžádání. Členský příspěvek můžete také uhradit bez variabilního symbolu, ale s uvedením jména a příjmení do kolonky „zpráva pro příjemce“, aby bylo možné platbu snadno identifikovat. Těm členům, kterým hradí členské příspěvky zaměstnavatel, zašleme na požádání fakturu.

Podrobnosti stanoví Stanovy UPP ČR.

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací