Naše akce

Jedním z hlavních cílů UPP ČR je poskytnout širokou nabídku vzdělávacích i networkingových akcí. V průběhu roku mají naši členové možnost přihlásit se až na 50 událostí, které pokrývají aktuální právní témata.

Zúčastnit se můžete nejen akcí pořádaných přímo Unií či jejími sekcemi, ale také přednášek či seminářů konaných ve spolupráci s jinými organizacemi či společnostmi.