Poslání, cíle a činnost

Pracovněprávní sekce sdružuje podnikové právníky zabývající se pracovním právem.

Pořádáme tři až čtyři diskuzní setkání ročně, a to k tématům souvisejícím s pracovněprávní legislativou – např. nová úprava dovolené v zákoníku práce, přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích, home office, pracovnělékařské služby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v době pandemie.

Do diskuze nad odbornými tématy se můžete zapojit i průběžně prostřednictvím internetového fóra, jež je otevřeno také odborníkům mimo Unii podnikových právníků ČR. Kdykoliv se tak můžete poradit s kolegy z jiných institucí.

Díky sekci máte rovněž možnost zúčastnit se připomínkového řízení pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce.

Staňte se členem sekce! Neváhejte se na nás obrátit.

VEDOUCÍ SEKCE

JUDr. Antonín Havlík, Ph.D. ()

GESCE ZA VÝKONNÝ VÝBOR

Mgr. Jitka Frischholzová ()

Akce

 

 

 

1.2.2018 - Odborné diskusní setkání Pracovně právní sekce

10.-11.11.2017 - Výjezdní zasedání Pracovně právní sekce

20.6.2017 - Zasedání Pracovněprávní sekce

18.4.2017 - Zasedání Pracovněprávní sekce

7.2.2017 - Zasedání Pracovněprávní sekce

31.10.2016 - Diskuzní setkání Pracovněprávní sekce

10.5.2016 - Zasedání Pracovněprávní sekce

16.3.2016 - Zasedání Pracovněprávní sekce

19.1.2016 - Dopad zahraniční minimální mzdy na české zaměstnavatele

6.-7.11.2015 - Aktuality z pracovního práva

8.9.2015 - Zasedání sekce

10.6.2015 - Organizační změny a Druh práce

19.5.2015 - Pracovnělékařské služby - pohled zaměstnavatelů

13.1.2015 - témata Skončení pracovního poměru a Doručování podle ZP a Problematika pracovnělékařských služeb

6.10.2014 - téma  Zkušenost z kontrol inspekce práce

12.5.2014 - téma Home Office

17.3.2014 - téma Neplatnost právního jednání v NOZ a ZP

15.1.2014 - téma  Právní nástroje korigování chování a pracovního výkonu zaměstnance