Získejte pravidelný přehled o novinkách v oboru. Účastněte se pravidelných vzdělávacích akcí. Sdílejte zkušenosti v konkrétní právnické oblasti. Zapojte se do diskusí s ostatními podnikovými právníky nebo se podílejte na činnosti pracovních týmů, které řeší aktuální právní problémy.

Unie podnikových právníků ČR má celkem 6 odborných sekcí. Jste-li individuálními členy, staňte se jejich součástí! V 7. sekci se sdružují vedoucí právních týmů kolektivních členů.

Kromě sedmi sekcí se v rámci Unie schází také dva specializované týmy.

Již od března 2020 působí v Unii Koronatým, nově zvaný K Tým, který je připraven ke kooperaci a pomoci v případě krize.

Na podzim 2023 pak vznikl AI Tým, který se schází pravidelně měsíčně a připravuje rovněž akce k tématu umělé inteligence pro členy Unie.

Každá sekce má svého vedoucího a gestora, který je kontaktní osobou za Výkonný výbor. V případě zájmu o členství nebo jakýchkoliv dotazů se na ně neváhejte obrátit. Můžete také napsat na .

 

SEKCE PRO INDIVIDUÁLNÍ ČLENY UPP ČR

Civilní právo

Compliance

Energetická

IT a inovace

Pracovněprávní

Veřejné zakázky a hospodářská soutěž

 

SEKCE PRO VEDOUCÍ PRÁVNÍCH TÝMŮ KOLEKTIVNÍCH ČLENŮ UPP ČR

Podniková právní kancelář