Poslání, cíle a činnost

Sekce IT a inovace sdružuje podnikové právníky zabývající se právní problematikou spojenou s užíváním informačních a komunikačních technologií a podnikové právníky se zájmem o inovativní projekty nebo o nový software pro spolupráci či zefektivnění činnosti v týmu.

Sdílíme aktuální českou a evropskou judikaturu se vztahem k IT právu a sledujeme připravované změny v právních předpisech, které IT business upravují a regulují. Aktivně spolupracujeme s advokátními kancelářemi i s akademickým prostředím.

Chceme zejména vytvářet prostor pro sdílení know-how a zkušeností.

Díky členství v sekci získáte možnost výměny praktických zkušeností a účasti na vzdělávacích akcích zaměřených na tuto moderní a dynamicky se rozvíjející oblast práva. Pravidelně pořádáme debaty, semináře s odbornými příspěvky členů sekce nebo networkingové akce.

Staňte se členem sekce! Neváhejte se na nás obrátit.

VEDOUCÍ SEKCE

Mgr. Tereza Rychtaříková  (tereza.rychtarikova@vodafone.com)

GESCE ZA VÝKONNÝ VÝBOR

JUDr. Klára Novotná, Ph.D.  (klara.novotna@sap.com)

Akce

Unie podnikových právníků a její sekce IT a inovace a Civilní právo společně s advokátní kanceláří Bird & Bird Vás tímto srdečně zvou na odborný seminář na téma Implementace čl. 17 DSM směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Seminář  se bude konat 7. 12. od 9:30 v příjemném  prostředí sídla advokátní kanceláře na adrese Na Příkopě 15, Praha 1, v kombinaci s online přenosem v prostředí MS Teams.

Přednášet budou Vojtěch Chloupek, partner Bird & Bird a Petr Kalenský, associate Bird & Bird.

Hlavním tématem semináře bude velmi diskutovaný a kontroverzní článek 17 DSM směrnice, konkrétně jeho připravovaná implementace do českého právního řádu. Příslušná novela autorského zákona je momentálně projednávaná v Senátu, který by měl rozhodnout o jejím dalším osudu právě do 7.12.2022. Seminář tak poskytne velmi aktuální pohled na odpovědnost tzv. poskytovatelů služby pro sdílení obsahu online. Zaměříme se na to, kdo vůbec je takovým poskytovatelem, jaké jednotlivé druhy poskytovatelů DSM směrnice a zákon rozlišují, a zejména jaká jsou jejich práva a povinnosti ve vztahu k nositelům autorských práv k obsahu na internetu.

Seminář je zdarma a je pořádán pouze pro členy UPP ČR.

Vaše dotazy můžete posílat na info@uppcr.cz.

Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://forms.gle/HY2EQxF838Fs2kkq6 do 1. 12. 2022.

Kapacita pro osobní účast je omezena, v případě naplnění Vás o tom budeme informovat.

 

 

Dovolujeme si pozvat Vás, členy UPP ČR, na seminář/webinář na téma Kybernetická bezpečnost 2022, který se bude konat 30. 11. 2022 od 14.00 hod. v přednáškovém sále spol. Pražská energetika, a.s. a prostřednictvím MS Teams.

Přihlásit se můžete do 23. 11. prostřednictvím odkazu https://forms.gle/5WoWyVQbfPyLXr639    

 

 

 

 

7. - 8.4 2017 - seminář Ochrana osobních údajů v novém a další aktuální otázky IT práva

31.3.2016 – seminář Data a právo

Seminář se konal ve spolupráci s advokátní kanceláří Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář. Obsahem jednotlivých příspěvků byla data jako majetková hodnota a předmět právních vztahů, právní úprava ochrany dat a pořizování databází. Samostatný blok se věnoval aktuálním otázkám, kterými jsou zneplatnění Safe Harbor a tvorba nového Privacy Shield mezi EU a USA, příprava nového Nařízení EU regulujícího biometrické systémy nebo právní aspekty využívání dat získaných prostřednictvím sociálních sítí.

16.7.2015 – seminář Software ve firemním prostředí

Seminář byl uspořádán ve spolupráci se společností Ernst & Young, s.r.o. a advokátní kanceláří Weinhold Legal, v.o.s advokátní kancelář. Mezi hlavní diskutovaná témata patřily technické prostředky k detekci nelegálního software a právní regulace jejich využití. Další část semináře se zaměřila na software jako autorské dílo, licence k software, právní aspekty vytváření a využívání software ve firmách a softwarové pirátství a prostředky, které nabízí současné právo k ochraně proti němu.

17.3.2015 – seminář Právo IT – několik aktuálních poznámek

Seminář proběhl ve spolupráci s advokátní kanceláří Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář. Zaměřil se na současné trendy v IT právu, jakými jsou fenomén Big Data, cloud computing či kybernetickou bezpečnost. Další části přednášek se zabývaly novou úpravou licenční smlouvy dle NOZ, ochranou osobních údajů ve světle nového Nařízení EU a právní úpravou elektronické identifikace a podepisování (mj. datové schránky, biometrický podpis, důvěryhodné datové úložiště).

20.11.2013 – seminář Smluvní ujednání v oblasti IT a úvodní setkání  Sekce práva informačních technologií Unie podnikových právníků ČR

Seminář se konal ve spolupráci s advokátními kancelářemi Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář a PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář. Obsahem přednášek byly všeobecné obchodní podmínky při elektronickém obchodování a vybraná ustanovení obchodních podmínek v IT smlouvách (např. systémová integrace, odpovědnost subdodavatelů a zpětný handover po ukončení spolupráce s dodavatelem).

Po skončení semináře proběhlo informační setkání, na kterém došlo k informování o založení Sekce práva informačních technologií a představení jejích cílů a poslání.

Na začátek stránky

Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení