Benefity

Členství v UPP s sebou přináší řadu výhod. Mezi základní benefity se řadí:

Vzdělávací akce

Každoročně pořádáme až 50 akcí, které se soustředí na aktuální témata. Všechny akce jsou vytvořeny s důrazem na potřeby podnikového právníka, přičemž dbáme na to, abychom předávali ta nejdůležitější fakta a zároveň pronikli do hloubky probíraného tématu. Tyto akce jsou pro naše členy poskytovány zcela zdarma nebo s výraznou slevou.

Zároveň máme jako členové národní asociace podnikových právníků možnost účasti na vzdělávání ECLA (European Company Lawyers Association) za zvýhodněnou cenu.

Účast na konferencích a významných oceněních

Nad rámec běžných vzdělávacích akcí se naši členové mohou účastnit zajímavých konferencí, a to i mezinárodních. Mezi ty nejprestižnější se řadí výroční konference Podnikový právník, dále každoročně udělujeme ocenění pro podnikové právníky za jejich přínos právu i naší profesi. Zviditelňujeme nejen jejich práci, ale také kvality podnikových právníků v očích odborné i laické veřejnosti.

Silná komunita

V UPP pro nás hraje zásadní roli sdílení vzájemných zkušeností a názorů. Vytváříme silnou komunitu, která nabízí potřebný prostor pro diskuzi a předávání znalostí z praxe. Pro další budování a zlepšování vzájemných vztahů pořádáme rovněž nejrůznější neformální setkávání našich členů. Potkat a bavit se tak můžeme třeba u táboráku, na bowlingu či na vánočním večírku.

Našimi členy jsou podnikoví právníci z každé oblasti práva. A to buď jednotlivci nebo tzv. kolektivní členové –tedy celá právní oddělení členských firem. Máme tak silné zastoupení v řadách rozmanitých firem napříč všemi obory (Škoda Auto, T-Mobile, L'Oreál, ČEZ, Kooperativa, ČSOB, Siemens, LEGO a množství dalších – kompletní seznam našich kolektivních členů naleznete zde).

 

Členský příspěvek / Chci se stát členem