Poslání, cíle a činnost

Sekci Podniková právní kancelář (zkráceně „PPK“) tvoří vedoucí právních týmů kolektivních členů Unie podnikových právníků ČR. Seznam kolektivních členů naleznete zde.

Členové sekce se scházejí online i osobně a diskutují společná témata týkající se mimo jiné způsobu řízení právních týmů v podniku, legal privilege, best practice při používání externích právních služeb a dalších témat, jako je např. Social Corporate Responsibility.

Členy sekce se vedoucí právních týmů stávají automaticky na základě přijetí kolektivního člena do Unie podnikových právníků ČR.

GESCE ZA VÝKONNÝ VÝBOR

JUDr. Marie Brejchova, LL.M. ()

Akce

 

 • 14.6.2016 - Skanska a.s., setkání sekce PPK a Rady UPP

Dne 14.6.2016 se v novém sídle společnosti Skanska a.s., Corso Court, Křižíkova 682/34a, Praha 8, konalo setkání zástupců sekce PPK a Rady UPP. Hostitelem setkání byl Jan Leščinský, vedoucí právník ze spol. Skanska a.s. Kromě informací o řízení právních služeb ve jmenované společnosti se diskutovaly poznatky kolegů, kteří se účastnili konference Innovavite Legal Services Forum 2016, dne 11.5.2016.

Prezentace zahraničních řečníků a další informace o konferenci najdete na  https://events.economia.cz/16405-innovative-legal-services-forum-2016  (odrolujte na stránce až dolů). Zejména doporučujeme vystoupení pana Vaagta „Úkoly a příležitosti firemního právníka pro 21. Století"

 • 13.3.2014 - B.Braun Medical, s.r.o. na téma "Registr smluv"

 • 7.2.2013 - ŠKODA AUTO a.s. na téma "Systém evidence smluv"

 • 19.10.2011 - Siemens, s.r.o. na téma "Vztahy mezi společnostmi v koncernu"

 • 14.10.2011 - v Úvalech na téma "Aktuální otázky pracovního práva ve světle novely ZP"

 • 15.6.2011 - v penzionu Kocourov v Kocourově u Lovosic na téma "Rozhodčí řízení a mediace"

 • 13.1.2011 -  Plzeňský Prazdroj a.s. - téma "Compliance"

 • 22.4.2010 - Agrofert, a.s. - téma "Organizace právní služby ve skupině".

 • 26.9.2009 - T-Mobile Czech Republic a.s.  - v Hradci Králové -  téma "Aktuální právní problémy"

 • 20.8.2008 - Plzeňský Prazdroj a.s.  - téma "Organizace právní služby"

 • 21.2.2008 -  téma "Obecné otázky Řízení právní služby"

 • 18.10.2007 - téma "Zadávání externích právních služeb"

 • 23.8.2007 - téma "Vnitřní organizace Podnikové právní kanceláře akciové společnosti"