Poslání, cíle a činnost

Sekce Compliance se orientuje především na dvě oblasti, a sice na ochranu osobních údajů, zejména podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), a dále na trestní odpovědnost právnických osob podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO). Opomíjeny však nejsou ani aktuální otázky ohledně uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv apod.

Umožňujeme výměnu informací, názorů a zkušeností s řešením praktických témat a s uplatňováním specifických oblastí práva v organizacích. Pro členy Unie podnikových právníků ČR proto organizujeme meetingy, odborné rozpravy, workshopy a semináře.

V rámci sekce se můžete zapojit i do činnosti pracovních týmů, které spolupracují s dalšími subjekty, např. se Spolkem pro ochranu osobních údajů či Českou Compliance Asociací.

Staňte se členem sekce! Neváhejte se na nás obrátit.

VEDOUCÍ SEKCE

JUDr. Vladimír Valenta (valenta.vladimir@cpost.cz)

GESCE ZA VÝKONNÝ VÝBOR

JUDr. Marie Brejchova, LL.M. (marie.brejchova@pre.cz)

 

Akce

 

Proběhlé akce

29.5.2017 - GDPR pro pokročilé – právník a IT

28.3.2017 -  GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation

Na začátek stránky

Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení