Poslání, cíle a činnost

Sekce Compliance se orientuje především na dvě oblasti, a sice na ochranu osobních údajů, zejména podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), a dále na trestní odpovědnost právnických osob podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO). Opomíjeny však nejsou ani aktuální otázky ohledně uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv apod.

Umožňujeme výměnu informací, názorů a zkušeností s řešením praktických témat a s uplatňováním specifických oblastí práva v organizacích. Pro členy Unie podnikových právníků ČR proto organizujeme meetingy, odborné rozpravy, workshopy a semináře.

V rámci sekce se můžete zapojit i do činnosti pracovních týmů, které spolupracují s dalšími subjekty, např. se Spolkem pro ochranu osobních údajů či Českou Compliance Asociací.

Staňte se členem sekce! Neváhejte se na nás obrátit.

VEDOUCÍ SEKCE

JUDr. Vladimír Valenta ()

GESCE ZA VÝKONNÝ VÝBOR

JUDr. Marie Brejchova, LL.M. ()

 

Akce

 

Proběhlé akce

29.5.2017 - GDPR pro pokročilé – právník a IT

28.3.2017 -  GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation