Unie podnikových právníků  ČR v popředí pozornosti ECLA|

Evropská asociace podnikových právníků (ECLA)  věnovala jednu z posledních aktualit Unii podnikových právníků ČR a setkání s její prezidentkou JUDr. Marií Brejchovou, LL.M. Příspěvek stručně popisuje historii UPP od jejího založení v roce 1990 až po současnost. Tehdejší koexistence, spíše soupeření,  s Komorou komerčních právníků a následně vzniklou Advokátní komorou, se podepsala jak na ztrátě členské základny, tak na aktivitě UPP. Marie však se "zářivým úsměvem", jak doslova autoři příspěvku uvádějí, říká, že: "k rozhodujícímu kroku došlo v roce 1999, kdy ECLA kontaktovala tehdejšího prezidenta UPP, aby |Unii podala pomocnou ruku a přijala ji za svého člena". Závěrečná část  příspěvku je věnována aktuálním aktivitám Unie pod vedením současné prezidentky. Jde nejen o  oblast  vzdělávání a pořádání jž tradičních akcí, ale i o úsilí v získání institutu ochrany důvěrné komunikace (Legal Professional Privilege), či o  rozvoj prostředí a možností pro výměnu zkušeností  a sdílení ovědčených postupů. Bližší informace naleznete na  http://www.ecla.eu/news/meet-with-marie-brejchova-president-of-the-czech-in-house-lawyers-association.html