Fotografie ze semináře "Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích" jsou zde.