Bezplatný seminář se bude konat dne 14.11.2013 v hotelu Kuings Court, Praha 1. Bližší informace naleznete zde.