Dne 10.4.2014 byly vyhlášeny výsledky dalšího ročníku  soutěže „Podnikový právník 2014“. Záštitu nad oceněním převzal Svaz průmyslu a dopravy ČR. Spoluorganizátory ocenění byly ATLAS consulting spol. s r.o. a Wolters Kluwer ČR, a.s. Mediálním partnerem ocenění je  měsíčník Právní rádce vydavatelství Economia, a.s..

 

Na základě obdržených nominací rozhodla porota ve složení Marie Brejchová (Pražská energetika, a.s.) Ondřej Běhal (Pražská energetika, a.s.), Jitka Hlaváčková (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Denisa Bellinger (Hawlet Packard,s.r.o.), Petr Liška (Česká spořitelna, a.s.), David Matějka (Siemens, s.r.o.) a Juraj Szabó (ČEZ, a.s.). o oceněných právnících v jednotlivých kategoriích takto:

 

podniková právní kancelář – právní oddělení společnosti Škoda Auto, a.s.. 

samostatný podnikový právník –Jaroslav Strolený, ze společnosti Česká Rafinérská, a.s.

obchodní právo – Hana Hurychová ze společnosti ČEZ, a.s.

pracovní právo  Hana Tepperová ze společnosti Siemens, s.r.o.

právo technologické, IT a komunikací  – Miroslav Uřičař ze společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.

právo bankovnictví a pojišťovnictví –Lucie Jandová – Krejčí, ze společnosti Generali Pojišťovna, a.s.

Jpodnikový právník, který se zasloužil o UPP ČR - Alois Dvořák, dlouholetý místopředseda UPP ČR.

V kategorii perspektiva 2014  byla oceněna Lenka Honsová , ze společnosti Heineken Česká republika, a.s.

 

Oceněným blahopřejeme!