Slovenští kolegové z Únie podnikových právnikov SR, zvou naše členy na jejich Vzdělávací seminář.

 

Srdečne Vás pozývame na Vzdelávací seminár, ktorý sa uskutoční pod záštitou Únie podnikových právnikov SR dňa 2. júna 2016 (štvrtok) v Aule Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Čas od 9:00 do 15:00 hod. vzdelávacia časť, od 17:00 hod. neformálna časť v kaviarni.

Program:

- Info o aktivitách UPP SR
- Nové procesné kódexy v občianskom práve – školiteľ doc. JUDr. Števček, PhD.
- Trestná zodpovednosť právnických osôb - doc. JUDr. Burda, PhD.

Vložné:

- člen UPP SR    10,-€ os.
- nečlen UPP SR    30,-€/os.

 

V případě zájmu kontaktujte prosím Mgr. Lucii Ďuranovou, lucia.duranova@sse-d.sk do 25.05.2016.