Fotografie z Výjezdního zasedání Pracovně právní sekce jsou k nahlédnutí zde.