Na návrh Výkonného výboru UPP zřídila novou sekci Compliance s účinností od 1. března 2017 Rada UPP v souladu s článkem 7 odst. 2 písm. d) Stanov UPP.

Sekci povede kolega JUDr. Vladimír Valenta  (vladimir.valenta@cez.cz) ze společnosti ČEZ, a.s., který je rovněž členem České Compliance Asociace, z.s.

V každé sekci působí zástupce Výkonného výboru, který zejména koordinuje práci sekce a zprotředkovává komunikaci mezi sekcí a orgány UPP. Pro novou sekci Compliance je touto osobou Marie Brejchová, prezidentka UPP ČR.  Nová sekce se v tuto chvíli zaměřuje v pracovních skupinách na horká témata, nyní je to Registr smluv, GDPR a Trestní odpovědnosti právnických osob, a připravuje pro Vás workshopy a semináře.

Zapojte se i Vy, máte-li zájem zpracovávat a diskutovat potřebná témata a pište prosím na info@uppcr.cz. O všech akcích budete jako obvykle aktuálně informování na webu Unie nebo emailem.

 

Na návrh Výkonného výboru UPP zřídila novou sekci Compliance s účinností od 1. března 2017 Rada UPP v souladu s článkem 7 odst. 2 písm. d) Stanov UPP.

Sekci povede kolega JUDr. Vladimír Valenta  (vladimir.valenta@cez.cz) ze společnosti ČEZ, a.s., který je rovněž členem České Compliance Asociace, z.s.

V každé sekci působí zástupce Výkonného výboru, který zejména koordinuje práci sekce a zprotředkovává komunikaci mezi sekcí a orgány UPP. Pro novou sekci Compliance je touto osobou Marie Brejchová, prezidentka UPP ČR.  Nová sekce se v tuto chvíli zaměřuje v pracovních skupinách na horká témata, nyní je to Registr smluv, GDPR a Trestní odpovědnosti právnických osob, a připravuje pro Vás workshopy a semináře.

Zapojte se i Vy, máte-li zájem zpracovávat a diskutovat potřebná témata a pište prosím na info@uppcr.cz. O všech akcích budete jako obvykle aktuálně informování na webu Unie nebo emailem.