Fotografie ze setkání členů, které bylo spojené s turnajem v bowlingu jsou k nahlédnutí zde.

Fotografie ze setkání členů, které bylo spojené s turnajem v bowlingu jsou k nahlédnutí zde.