Fotografie ze semináře na téma e-Government v soukromém sektoru, který se konal dne 3. 10. 2018 jsou k nahlédnutí zde.