Tradiční společný seminář Soudcovské unie ČR, Unie podnikových právníků ČR a České spořitelny, a.s. s názvem „Elektronická podoba právního jednání a doručování do datové schránky“. Seminář se uskuteční v pátek 6. prosince 2019 v konferenčním sále České spořitelny v Rytířské ulici v Praze 1.Více informací zde.