Seminář Smlouvy v IT prakticky se bude konat 23. 1. 2020 v přednáškovém sále společnosti MICROSOFT, a.s. Více informací zde.