Zde naleznete užitečné informace k akutální problematice:

https://pravovrousce.cz/

https://koronavirus.frankbold.org/

https://www.youtube.com/watch?v=I9wHuw9THrw&feature=youtu.be

https://www.arws.cz/novinky-v-arrows/koronavirus-a-smlouvy-2020-poruseni-nasledky-odstoupeni

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podrobnejsi-rozcestnik-v-kontextu-s-koronavirem--253458/ 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/Antivirus_program_23_3.pdf/4a9c0941-84da-8920-c0cb-8fb31068c98d

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/2762-stanovisko-uohs-k-moznym-zmenam-zavazku-smluv-v-dobe-koronavirove-nakazy.html

https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/legal/articles/nejcastejsi-otazky-v-souvslosti-s-pandemii-COVID-19.html

https://covid.mt-legal.com/)

https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/13627-posouzeni-zdravotni-zpusobilosti-po-skonceni-nouzoveho-stavuhttps://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/13627-posouzeni-zdravotni-zpusobilosti-po-skonceni-nouzoveho-stavu

 

 

Dále Vás upozorňujeme na aktuální články, které byly v uplynulých dnech uveřejněny na KŠB COVID-19 blogu.

  • Zákon o odložení splatnosti úvěrů byl schválen a je účinný (aktualizace) - Senát na své schůzi dne 16. 4. 2020 schválil návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, který umožňuje úvěrovaným osobám odložit splátky úvěrů. Tento zákon nabyl účinnosti dne 17. 4. 2020 jeho vyhlášením ve Sbírce zákonů.
  • Uvolňování opatření od 27. 4. 2120 – plochy provozoven bude možné vytýčením zmenšit na 200 m2 - Vláda v tomto týdnu představila plán pozvolného uvolnění opatření, ze kterého vyplývá, že pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, bude od 27. dubna 2020 povolen maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách do 200 m2. Je výměra plochy vaší provozovny větší? Nevadí. Zatím se výslovně předpokládá, že prodejní plochu bude možné zmenšit na požadovanou velikost vytýčením, např. prostřednictvím ohraničovací (bezpečnostní) pásky.
  • Program COVID III. Jaké jsou plány? - Nový program COVID Praha zaměřený na podnikatelské aktivity na území Hlavního města Praha sledoval osud svých předchůdců COVID I a COVID II. To znamená, že byl vyčerpán ve stejný den, v němž byl zahájen příjem žádostí, který je tak ukončen. Vyčerpány jsou i programy COVID I a COVID II. Podnikatelům tak nezbývá než čekat na vyhlášení podmínek programu COVID III. Jaké by měly být jeho parametry?
  • Podpora ve formě dotace aneb „ošetřovné“ pro OSVČ (aktualizace) - Od 1. 4. 2020 mohou osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) podávat u živnostenských úřadů žádosti o tzv. ošetřovné ve výši 424 Kč denně. Nejedná se však o zvláštní sociální dávku, jak se původně uvažovalo, nýbrž o státní podporu ve formě dotace s přísnějším režimem. Uvádíme stručný přehled podmínek pro získání této formy pomoci.
  • Podpora OSVČ zasažených současnou situací prostřednictvím kompenzačního bonusu (aktualizace) - Vláda dne 20. 4. 2020 schválila doplnění zákona o kompenzačním bonusu, který byl publikovaný ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020 a s účinností od 15. 4. 2020 zavedl další nástroj podpory pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Dochází tím k prodloužení období, za které budou moci OSVČ o bonus žádat.
  • Jak žádat o kompenzační bonus pro OSVČ (aktualizace) - Ve Sbírce zákonů byl dne 14. 4. 2020 zveřejněn zákon o kompenzačním bonusu pro OSVČ, tzv. Pětadvacítka, který má za cíl podpořit OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti se šířením nákazy koronavirem.
  • Ministerstvo financí navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (aktualizace) - Ministerstvo financí navrhuje zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí. Návrh  byl projednán v pátek 17. dubna koaliční radou vlády a Národní ekonomickou radou vlády (NERV). Podle dostupných informací však dosud nedošlo ke koaliční shodě.
  • Program "záruka COVID plus" pro velké firmy - Ministerstvo financí (MF) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) připravuje program na poskytnutí systému záruk za splácení úvěrů vývozců a výrobců - záruka COVID plus.
  • Nedovolené dohody v době pandemie – shovívavější pohled a praktický přístup ÚOHS - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 9. 4. 2020 závazné prohlášení o řešení dopadů pandemie COVID-19 na hospodářskou soutěž v České republice. V něm reflektoval důsledky globální pandemie na ekonomiku a vyjádřil pochopení pro to, že některé typy spolupráce a kontaktů mezi soutěžiteli jsou v současné nouzové situaci ospravedlnitelné, ač by za běžných okolností mohly být považovány za soutěžně problematické.
  • Zákon o „pokutách za roušky“ míří k prezidentovi a do Sbírky zákonů - Poté, co v pátek 17. 4. 2020 Senát neprojednal návrh zvláštního zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, zamířil zákon přímo k prezidentovi. Pokud jej podepíše, nabude účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.