Fotografie ze setkání u táborového ohně, které se konalo 19.8.2020 jsou k nahlédnutí zde a z výjezdního semináře na téma Základní instituty závazkového práva a právní nástroje řešení krizových situací firemním právníkem, který se konal ve dnech 22.-23.7.2020 ve Zvánovicích jsou k nahlédnutí zde.