Sekce práva informačních technologií pořádá workshop na téma Inventura roku 2020 a změny Leadershipu, který se bude konat 29. 3. od 14 hod. a bude realizován prostřednictvím MS Teams. Více informací naleznete zde.