Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ vyhlašují 16. dvojročník celojustiční soutěže Právník roku 2020/21.

Od 31. května do 31. října 2021 má odborná právnická veřejnost možnost nominovat kandidáty na ocenění Právník roku v osmi kategoriích – ať za aktuální letošní právní počin či za přínos právnímu oboru, jemuž se dlouhodobě věnují.

O vítězích rozhoduje odborná porota právě na základě nominací odborné právnické veřejnosti.

Laureátům z kategorií Občanské právo, Trestní právo, Správní právo, Pracovní právo, IT právo, Talent roku, Pro bono a Právnická síň slávy budou ceny s podobiznou sv. Yva, patrona právníků, slavnostně předány v TOP Hotelu Praha koncem ledna 2022 na tradičním galavečeru.

NOMINAČNÍ FORMULÁŘ