TISKOVÁ ZPRÁVA

02. 08. 2021

V Teplicích se uskuteční konference o civilním právu

Teplice budou opět hostit konferenci o civilním právu. Odborná událost proběhne ve dnech 9. až 11. září.

Akci, která se koná každoročně, pořádá Unie podnikových právníků ČR (UPP ČR). Pravidelně se jí účastní tři desítky právníků.

Jedním z lákadel je pestrá nabídka vyhledávaných přednášejících. „Na konferenci se představí například Kateřina Bělková, mediátorka působící v Londýně. Bude mluvit o praktickém využití mediace při řešení sporů v podnikání. A hostem bude taky Juraj Szabó, prezident Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře. Seznámí nás s novinkami v oblasti rozhodčího řízení,“ uvedla prezidentka UPP ČR Marie Brejchová.

Na konferenci rovněž vystoupí advokátka a mediátorka Anna Márová, soudce Vrchního soudu v Praze Michal Mědílek nebo soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem Stanislav Sviták.

Na programu je celkem devět témat z oblasti civilního práva, potvrzuje Alois Dvořák za organizující Sekci civilního práva UPP ČR: „Budeme se zabývat aktuální rozhodovací praxí soudů nebo novelou zákona o insolvenci. Připravili jsme přednášku o produktových zákonech. A dozvíme se taky novinky o vkladech a zápisech do katastru nemovitostí z pohledu soudce.“

Od čtvrtka 9. do pátku 10. září se bude konat konference. V sobotu 11. září na ni naváže workshop. 

 

Dominika Kozáková, viceprezidentka pro PR Unie podnikových právníků ČR
M: + 420 605 722 532 l E: press@uppcr.cz l W: www.uppcr.cz

L: www.linkedin.com/company/uppcr/