TISKOVÁ ZPRÁVA

07. 09. 2021

V Teplicích se setkají přední odborníci na civilní právo

Ve čtvrtek 9. září začne v Teplicích konference o civilním právu. Unie podnikových právníků ČR ji pořádá už potřetí.

Na třídenní akci vystoupí řada významných odborníků. Mezi nimi Juraj Szabó, prezident Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Bude se věnovat aktuálním otázkám rozhodčího řízení.

Významným hostem bude také mediátorka Kateřina Bělková. Účastníky seznámí formou praktického tréninku s mediací při řešení sporů v podnikání. „Mediace je pro praxi podnikových právníků velmi důležitá. Nedávno jsem měla ve výcviku mediace celé právní oddělení jedné nejmenované pojišťovny. Všichni pak přišli na trénování mediačních praktik s tím, že jsou ohromeni, nakolik jim mediace v jejich profesi reálně prakticky pomáhá. Při vyjednávání v oblasti odběratelsko‑dodavatelských vztahů v podnikových procesech, při řešení různých firemních fraudů, vztahů mezi podřízenými a nařízenými, a dokonce při propuštění, které díky mediačním technikám zvládají velmi ohleduplně,“ uvádí Kateřina Bělková.

K tématům konference budou patřit i aktuální otázky rozhodovací praxe. „Osobně bych chtěl doporučit příspěvky soudců Stanislava Svitáka a Michala Mědílka. Řeč bude třeba o žalobě pro zmatečnost, o odpovědnosti statutárních orgánů nejen v soudní praxi nebo o obraně proti nárokům podle zákona o církevních restitucích. Řešit se budou taky vklady a zápisy do katastru nemovitostí,“ upozorňuje Jiří Hrádek, vedoucí organizující Sekce civilního práva Unie podnikových právníků ČR.

Součástí programu je také přednáška o nástrahách novely zákona o insolvenci. Jáchym Oswald, insolvenční soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem, se zaměří na chyby, kterých by se měli věřitelé vyvarovat v insolvenčním řízení.

Akce se koná do soboty 11. září.

 

Dominika Kozáková, viceprezidentka pro PR Unie podnikových právníků ČR
M: + 420 605 722 532 l E: press@uppcr.cz l W: www.uppcr.cz

L: www.linkedin.com/company/uppcr/