Vážené podnikové právničky, vážení podnikoví právníci,

uplynulý rok přinesl pro nás všechny mnoho příležitostí. Unie podnikových právníků ČR v něm dokázala oslovit nové členy a umožnit kvalitní profesní spolupráci a networking pro všechny členy stávající. K rozvoji Unie přispěly všechny její odborné sekce. Dovolte mi na úvod nového roku shrnout, co konkrétně se povedlo.

IT sekce se spojila se sekcí Inovace a zaměřila se na inovativní témata a používání technologií při práci podnikového právníka. Připravila seriál přednášek o LegalTech, který navázal na úspěšnou sérii o digitalizaci a bankovní identitě. Nechyběla ani problematika IT smluv.

V sekci Energetické se probíral hlavně aktuální stav legislativního procesu novely energetického zákona a exekučního řádu. Tato témata se promítla i do tradičního Podzimního setkání právníků energetických společností, kde jsme řešili např. novelu POZE nebo balíček Fit for 55.

Sekce Civilní právo spolupracovala na přípravě akcí jak se svými členy, tak s advokátními kancelářemi – např. Rowan Legal, HAVEL A PARTNERS či Kinstellar. Už potřetí také uspořádala konferenci v Teplicích, na které přednášeli např. Juraj Szabo, předseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, a mediátorka Kateřina Bělková.

Sekce Compliance sama i spolu se Spolkem pro ochranu osobních údajů pořádala k tématu TOPO a GDPR workshopy a konference. Unie převzala od Nejvyššího státní zastupitelství organizaci dalšího Setkání u kulatého stolu, na které připravila příspěvek Poznatky a náměty k CMS malých a středních podniků. Téma #whistleblowing bylo velmi horké jak z pohledu připravované legislativy a formulace pozměňovacích návrhů pro SP ČR, tak i sdílení poznatků z přípravy oznamovacích systémů. V závěru roku se podařilo uskutečnit workshop s Ministerstvem spravedlnosti k této problematice a výkladu metodiky, kterou k tomu resort vydal.

Sekce Veřejné zakázky a hospodářská soutěž navázala úspěšnou spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, díky níž se podařilo uskutečnit dva online workshopy, a to jak na téma novinek v oblasti veřejných zakázek, tak i novinek v přístupu k ochraně hospodářské soutěže v oblasti kartelů.  

Sekce Pracovněprávní navázala na úspěšnou praxi online setkávání z roku 2020. Díky distančnímu režimu meetingů se zvýšil počet účastníků na dvojnásobek. V roce 2021 se konala celkem 3 diskusní setkání s moderovanými tématy. Další jsou v plánu v tomto roce.

Sledujte náš LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/uppcr) a dozvíte se o jejich konání včas. Na této sociální síti naleznete i podrobnosti o úspěších sekcí.

Těšíme se na to, jaké příležitosti a výzvy nám všem nový rok přinese!

Přeji Vám do něj mnoho štěstí a zdraví!

 

Marie Brejchová

JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka Unie podnikových právníků ČR z.s.
M: + 420 602 265 780 l E:
marie.brejchova@uppcr.cz l W: www.uppcr.cz l L: www.linkedin.com/company/uppcr/

PF 2022