73 účastníků! Takový zájem provázel další online setkání členů Pracovněprávní sekce UPP ČR.

 

Téměř čtyřhodinová diskuse se tentokrát týkala novely zákoníku práce, která byla předložena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR do legislativního procesu.

 

„Jednotlivé novinky představili vynikající kolegové. Tomáš Procházka mluvil o změnách u dohod o pracovní činnosti a provedení práce a o nové informační povinnosti zaměstnavatele. Marie Janšová se zaměřila na práci na dálku. Michal Peškar hovořil o elektronizaci v pracovněprávních vztazích a Tereza Erényi o work-life balance směrnici. Názory diskutujících směřovaly hlavně k dopadům, které by novela měla v praxi,“ popsal vedoucí sekce Antonín Havlík.

 

Tématem fóra byla také novela vyhlášky o pracovnělékařských službách. Představila ji viceprezidentka Jitka Hlaváčková, která je zároveň gestorkou sekce: „Vyhláška by měla přinést úlevu zaměstnancům. Přináší požadované novinky, ale bohužel beze změny zákona je v praxi nevyužitelná.“