Konferenci Právnický podzim pořádá UPP ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity dne 20. 10. 2022. Konference se bude konat na PrF MU i prostřednictvím MS TEAMS. Více informací naleznete zde.