Unie je partnerem průzkumu Compliance 360°

4. 11. 2022

 

Unie podnikových právníků ČR se stala odborným partnerem průzkumu Compliance 360°, který pořádá Compliance Academy. Druhý ročník průzkumu usiluje o komplexní zkoumání stavu compliance v Česku napříč odvětvími.

 

Poprvé se průzkum konal v roce 2019 a přinesl odpovědi více než stovky organizací na 120 otázek. Ukázal, jak tuzemské organizace a jejich zaměstnanci o compliance přemýšlí a jak řízení compliance prakticky funguje.

 

V uplynulých 3 letech se však svět potýká jak s globální pandemií, tak s válkou na území Evropy a všemi navazujícími ekonomickými a společenskými dopady. Ty mají bezesporu vliv i na oblast compliance, proto je vhodné aktuální situaci opět prozkoumat.

 

Změnilo se celkové vnímání compliance v Česku? Objevují se nové standardy nebo nástroje, které organizace v rámci compliance využívají? Jak globální události ovlivnily objem zdrojů věnovaný realizaci agend spojených s compliance nebo vzdělávání v této oblasti? Zapojte se do průzkumu a přispějte ke zvýšení povědomí o compliance.

 

Odkaz na hodnotící dotazník najdete zde: https://nase-formulare.typeform.com/CA-360-2022.