TISKOVÁ ZPRÁVA

12. 04. 2022

Blíží se konference Podnikový právník 2022

 

Už 28. dubna se koná konference Podnikový právník 2022. K hlavním tématům patří pracovní právo nebo whistleblowing. Diskutovat se bude o elektronickém právním jednání i o zákonu o digitálních službách.

K předním hostům konference patří Petr Hůrka, náměstek ministra vnitra pro státní službu: „Probereme aktuální otázky pracovního práva, připravenou transpozici směrnic, zvažované spuštění kurzarbeitu na pomoc zaměstnavatelům dotčeným agresí na Ukrajině i praktický postup výkonu práce z domova.“

S příspěvkem o elektronickém právním jednání vystoupí prorektor Masarykovy univerzity pro legislativu a informační technologie Radim Polčák: „Problémy bránící komplexní digitalizaci různých transakcí většinou nejsou právní. S výjimkou pracovního práva se lze díky kombinaci institutů eIDAS a českých právních předpisů dobrat vysoce efektivních, a přitom právně perfektních forem dokumentace právního jednání. Výhodou je penetrace společnosti informačními technologiemi, která v posledních dvou letech nabrala zvýšenou rychlost.“

K přednášejícím patří také Aleš Musil, který působí jako úředník v manažerské pozici v Evropské komisi na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž v Bruselu, a ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti Jiří Kapras.

Konference Podnikový právník má bezmála 20letou tradici. V posledních dvou letech se kvůli covidovým opatřením konala online. „Letos se konečně setkáme i tváří v tvář. Akce se uskuteční v Praze v sídle Pražské energetiky. Vedle toho však zachováme možnost sledovat online přenos,“ doplňuje prezidentka UPP ČR Marie Brejchová.

Program začíná v 9 a končí v 15 hodin. Akce se mohou zúčastnit individuální členové a zaměstnanci kolektivních členů UPP ČR či slovenští kolegové.

 

Pozvánku a medailonky hostů naleznete ZDE. Registrovat se lze do 22. dubna.

 

Jiří Novák, PR Unie podnikových právníků ČR
M: 703 170 824 l E: press@uppcr.cz l W: www.uppcr.cz

L: www.linkedin.com/company/uppcr/